Hypeocratie

Uitgesteld

Een blanke, in een gekleurde wereld

Uitgesteld

Open 2.0 en een vliegende start

Het Open 2.0 platform is nog slechts kort in de lucht (en er wordt nog volop gesleuteld aan de functionaliteiten) maar het is goed te zien dat de nieuwe aanmeldingen gestaag binnen komen. De eerste groepen zijn gevormd, de eerste discussies op gang gebracht. Op de About pagina staat meer informatie over ontstaan en doelstelling.  Wat wil Open 2.0 worden/zijn?

Wouter Tebbens heeft in een e-mail bericht het woord ‘hub’ geïntroduceerd voor een soortgelijk platform bij FKI en daarmee wordt in een woord de plaats van Open 2.0 gevat. Het is geen overkoepelend platform, geen grote bijéénbrenger, maar een plek waar kennis, informatie en discussie samen kunnen komen. Open 2.0 ontwikkelt zich tot een nieuw ankerpunt waar vrij, open en transparant de sleutelwoorden zijn. Het begrip ‘hub’ omvat samenwerking, uitwisseling van kennis en informatie, de kans op met wisselende partners projecten op te zetten en grote flexibiliteit. Het is misschien ook maar goed dat Open 2.0 geen paraplu of koepelorganisatie wil zijn. Koepels krijgen al snel een eigen dynamiek, met eigen belangen en dat leidt eerder tot verstarring.

Vanochtend schoten mij gedachten te binnen over de softwarematige wortels van vrije en open source. In de Unix-wereld was/is geen voorkeur voor grote, alomvattende applicaties, maar wordt liever gekozen voor kleine, specifieke tools die goed kunnen samenwerking. Zo zie ik Open 2.0 ook. Het is vooral van belang dat ieder individu, iedere organisatie, iedere community vooral blijft doen waar hij/zij/het goed in is. Waar de eigen passie voor ‘open’ naar uit gaat. Open 2.0 is het platform om ideeën uit te wisselen, om het gemeenschappelijke te benadrukken zonder het eigene te verliezen.

Voor de korte termijn wordt aandacht gevraagd voor de geplande bijeenkomst van het programmabureau NOiV. Hoe kunnen wij ons als vrije en open gemeenschap het best voorbereiden op 3 december?

2 comments to Open 2.0 en een vliegende start

Fragmenten

"Fragmenten" is mijn persoonlijke website, de plek waar ik schrijf over de projecten en thema's waar ik bij betrokken ben, de boeken waar ik aan werk. In mijn leven probeer ik vast te houden aan wat in Psalmen 34:12 staat: "Wie is de man die lust heeft in het leven, die genoeg dagen liefheeft om het goede te zien?". Of het nu gaat om open ICT, digitale geletterdheid, interculturalisatie, of geloof en spiritualiteit, ik wil er mee bezig zijn om het goede te zien. Dat vereist soms, vaak wellicht, een scherp doordringen tot de kern van de zaak, een kritische beschouwing, het wegblazen van stof en slingers.