Hypeocratie

Uitgesteld

Een blanke, in een gekleurde wereld

Uitgesteld

Op naar het volgende boek: Open Barrières

This entry is part 1 of 11 in the series Open Barrières

Met de vrijgave van het Open Source Jaarboek en mijn presentatie ter gelegenheid daarvan wordt een periode afgesloten, een periode waarin ik mij voornamelijk in het open domein heb bewogen.

Vandaag heb ik weer wat dingen gehoord die voldoende inspiratie bieden voor een paar pittige columns. Zoals het geluid dat het programmabureau NOiV niet blij was dat ik vandaag een presentatie zou geven, hetgeen past bij eerdere signalen over hun mening over mijn werk voor het Open Source Jaarboek (op voorhand al als ‘opnieuw een politiek stuk tegen het programmabureau’ omschreven). Een onafhankelijk en kritisch volgen van het werk van het programmabureau wordt door een aantal mensen daar klaarblijkelijk niet op prijs gesteld. Zoals de opmerking dat sommige vertegenwoordigers uit het open domein tegenwoordig geslotener zijn dat vertegenwoordigers uit de traditionele gesloten wereld. Zoals de opmerking van een aanwezig Tweede Kamerlid dat ICT meer als beheer dan als cruciaal gezien wordt, wat maar laat zien hoeveel werk er nog verzet moet worden om open ICT hoger en beter op de politieke agenda te krijgen. Zoals de constatering dat het streven naar openheid en transparantie stuk loopt op het Nederlandse staatsbestel (het ‘huis van Thorbecke’).

Maar die columns komen er niet. De spindoctors van de uitvoering van het NOiV-beleid mogen wat mij betreft de vlag uithangen, een vreugdedansje rond hun Apple-bakken draaien en elkaar feliciteren met het behaalde resultaat. Niet dat jullie er iets mee van doen hebben, maar jullie hebben al zo veel plezier in het scheppen van een schijnrealiteit dat ik graag een steentje bij draag. En jullie hoeven verder niet zenuwachtig op de nagels te bijten, in afwachting van wat ‘die Stedehouder’ nu weer gaat schrijven in een zure column. Want ‘zuur’ was toch een van de kwalificaties?

Wat ik wel gaan doen is het schrijven van een nieuw boek met als titel ‘Open Barrières’. In Open Barrières verzamel ik zo’n beetje alle columns die de afgelopen drie, vier jaar zijn geschreven voor Digiplace, voor Transparante Zaken en op mijn eigen site. De eerste ruwe selectie heeft al plaatsgevonden. De afgelopen jaren heb ik heel wat woorden aan het internet toevertrouwd met meningen over het onderwijs, open gemeenschappen, het open source beleid, over het toerusten en begeleiden van gebruikers, etcetera, etcetera.

Maar Open Barrières wordt niet slechts een bundel columns, want bij ieder onderwerp komt een nieuw artikel met als leitmotiv: ‘Welke barrières zijn er voor echte openheid? Waarom loopt het soms zo moeizaam met open?’. Natuurlijk, er zijn successen, er is vooruitgang in het open domein, maar in vergelijking met het buitenland lopen we niet echt voorop. Waarom is dat?

Het idee voor Open Barrières ontstond toen ik begon na te denken over wat ik verder wil gaan doen en besefte dat de contouren voor die richting al zichtbaar waren in meer recente columns en presentaties. Met dit boek pak ik alle draden samen, voor een deel als afsluiting, voor een ander deel als nieuw begin.

Het boek wordt vrijgegeven onder een Creative Commons-licentie en verschijnt naar alle waarschijnlijkheid begin augustus, of eerder. Tijd om met nagelbijten te beginnen 😉

Series Navigation‘Hoe kan ik bijdragen?’

1 comment to Op naar het volgende boek: Open Barrières

Fragmenten

"Fragmenten" is mijn persoonlijke website, de plek waar ik schrijf over de projecten en thema's waar ik bij betrokken ben, de boeken waar ik aan werk. In mijn leven probeer ik vast te houden aan wat in Psalmen 34:12 staat: "Wie is de man die lust heeft in het leven, die genoeg dagen liefheeft om het goede te zien?". Of het nu gaat om open ICT, digitale geletterdheid, interculturalisatie, of geloof en spiritualiteit, ik wil er mee bezig zijn om het goede te zien. Dat vereist soms, vaak wellicht, een scherp doordringen tot de kern van de zaak, een kritische beschouwing, het wegblazen van stof en slingers.