Hypeocratie

Uitgesteld

Een blanke, in een gekleurde wereld

Uitgesteld

Open Source Jaarboek 2009-2010 in hoger sferen

Het Open Source Jaarboek 2009-2010 staat stil bij de promotie van open source op de Curaçao. Deze aandacht werd ingegeven door een toespraak van Frits Goedgedrag, gouverneur van de Nederlandse Antillen. In zijn toespraak besteedde hij aandacht aan de meerwaarde van ‘open’:

De realiteit is dat onbaatzuchtigheid werkt!  Recentelijk is vastgesteld, dat het eigenlijk beter voor ons is, als we samenwerken en delen, dan wanneer we alleen aan onszelf denken en weigeren anderen bij te staan. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de computerwereld. Bepaalde software-ontwikkelaars houden hun gegevens niet geheim, ze beschermen wat ze hebben ontdekt  niet angstvallig, maar ze delen hun informatie vrijelijk en maken hun programma’s gratis beschikbaar, zodat anderen het kunnen gebruiken en ook verbeteringen mogen aanbrengen.

Een persbericht van de Universiteit van Dartmouth  bevestigt de kracht van  onbaatzuchtigheid met betrekking tot Wikipedia, de “open source” encyclopedie , waar mensen bijdragen leveren, zonder er zelf baat bij te hebben. Dit is opnieuw een voorbeeld waarin succes wordt bereikt door niet alleen gericht te zijn op overleven.

In het Open Source Jaarboek 2009-2010 staat een overzicht van wat de afgelopen jaren is bereikt op het gebied van open source op Curaçao, bij de overheid, in het bedrijfsleven en het onderwijs en bij het realiseren van een actieve gemeenschap. Ace Suares was een prima bron bij het schrijven van het artikel en hij doet nu ook alles om het jaarboek op de Nederlandse Antillen te promoten. Zo heeft hij een voorlopige Engelse vertaling van het artikel online gezet. Een versie in het Papiamentu is onderweg.

Gisteren stuurde Ace het bericht dat hij vandaag het boek mag aanbieden aan Frits Goedgedrag, waarmee de cirkel weer rond is.

Mijns inziens hebben kleine eilandeconomieën als Curaçao veel te winnen bij open standaarden en open source software. De eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba zijn prima ‘hubs’ voor internationale handel, kennisuitwisseling en communicatie. Door hun goede ligging ten opzichte van het Amerikaanse continent, door hun band met Nederland en de Europese Unie. Binnen de regering is ‘open’ in ieder geval geland, en dan is aan een belangrijke randvoorwaarde voldaan.

Reageren is niet meer mogelijk..

Fragmenten

"Fragmenten" is mijn persoonlijke website, de plek waar ik schrijf over de projecten en thema's waar ik bij betrokken ben, de boeken waar ik aan werk. In mijn leven probeer ik vast te houden aan wat in Psalmen 34:12 staat: "Wie is de man die lust heeft in het leven, die genoeg dagen liefheeft om het goede te zien?". Of het nu gaat om open ICT, digitale geletterdheid, interculturalisatie, of geloof en spiritualiteit, ik wil er mee bezig zijn om het goede te zien. Dat vereist soms, vaak wellicht, een scherp doordringen tot de kern van de zaak, een kritische beschouwing, het wegblazen van stof en slingers.