Hypeocratie

Uitgesteld

Een blanke, in een gekleurde wereld

Uitgesteld

Is er wel iemand verantwoordelijk voor het falen van het NOiV-beleid? Ach….

This entry is part 8 of 11 in the series Open Barrières

Ik was lekker bezig met het schrijven van een eigen reactie op de stelling Het falen van het Nederlandse open standaarden- en open source beleid is voor een groot deel te danken aan de vrije en open source wereld zelf.” waarbij ik gelijk op de artikelen van Arjen Kamphuis en Catharina Bethlehem in zou gaan. Mijn bijdrage in de discussie kreeg al mooi vorm, maar toen viel het toetsenbord stil. En het kon me niets schelen.

Verdieping in een platgeslagen stelling

De stelling is natuurlijk compleet platgeslagen en de eerste vraag waar ik bij stil stond was: ‘Is er wel sprake van een falend NOiV-beleid?’. Over het werk van het programmabureau en de veel te grote rol van voorlichters heb ik al genoeg geschreven, maar het was/is zinvol wat verder te kijken dan het programmabureau. In het actieplan Nederland Open in Verbinding zitten structurele zwakheden: veel te ambitieuze doelen, voor overheden en sectoren waar het Rijk weinig over te zeggen heeft, met ontoereikende middelen en regelgeving. Wie is daar verantwoordelijk voor? De staatssecretaris? Zijn ambtenaren? De Tweede Kamer? De FOSS-gemeenschap? Enfin, genoeg vragen om nog heel wat woorden te kloppen.

Een andere invalshoek vond ik een stuk interessanter. Of het actieplan goed was/is of niet en of het programmabureau haar werk wel/niet goed heeft gedaan, het is wel mogelijk om eens te kijken naar de voortgang op het gebied van open standaarden en open source software bij de overheid in de afgelopen jaren. Zijn er echte successen te vinden? Goed, dan moet je even goed kijken en een onderscheid maken tussen mythe en werkelijkheid, tussen de successen die vooral uit de PR-machine komen, de successen die echt uit de NOiV-koker komen en de successen waarvan je misschien kunt zeggen dat ze door het NOiV-beleid de wind in de rug hebben gekregen. Die successen zijn er ook wel. We hebben nu een OSSLO en een LPI Nederland. Het is nu veel duidelijker en zichtbaarder dat er goede professionele ondersteuning voor open source in Nederland is. Zelfs de gesloten leveranciers hebben zich morrend bij het streven naar ‘open’ gevoegd. Ongetwijfeld kunnen we de lijst van echte FOSS-voortgang in Nederland een stuk langer maken.

Het is overigens opvallend dat zowel Arjen als Catharina (naast anderen) het onderdeel ‘falen’ uit de stelling niet ter discussie hebben gesteld.

En toen?

…lag er een stuk met nog heel wat losse eindjes. Over de FOSS-gemeenschap, over het verwijt dat de discussie over het besloten ‘Open Tafel’-overleg over geld ging, over de dictatuur van voorlichters, over het interview met Ineke Schop in het Open Source Jaarboek, over de wens/hoop dat bij de eindevaluatie ruimte komt voor een eerlijke en open kijk over de afgelopen drie, vier jaar, over de Kerngroep Open Gemeenten die zichzelf vanwege ‘succes’ wil opheffen (en daarbij even de teloorgang van FOSS in Heerenveen, Amsterdam en Haarlem vergetend), over….

Maar het schrijven stokte, het toetsenbord blokkeerde. ‘Jan, dit is zinloos’. Er is al zoveel over geschreven en gesproken. ‘Wil je hier nog een hoofdstuk aan toevoegen?’. Het antwoord was dit weekend duidelijk. Er zijn belangrijker dingen in de wereld. Het overheidsbeleid en de sociale en economische dynamiek daaromheen verdienen een solide en grondige evaluatie. Het boek Open Barrières zit nog in de pijplijn. Maar voor nu was het eindpunt: “Ach…, laat maar ook”.

Series NavigationDuckDuckGo gaat voor winstdeling met FOSSSlides van ‘Remember the Spartans! Or, introducing open source against overwhelming odds’ online

Reageren is niet meer mogelijk..

Fragmenten

"Fragmenten" is mijn persoonlijke website, de plek waar ik schrijf over de projecten en thema's waar ik bij betrokken ben, de boeken waar ik aan werk. In mijn leven probeer ik vast te houden aan wat in Psalmen 34:12 staat: "Wie is de man die lust heeft in het leven, die genoeg dagen liefheeft om het goede te zien?". Of het nu gaat om open ICT, digitale geletterdheid, interculturalisatie, of geloof en spiritualiteit, ik wil er mee bezig zijn om het goede te zien. Dat vereist soms, vaak wellicht, een scherp doordringen tot de kern van de zaak, een kritische beschouwing, het wegblazen van stof en slingers.