Hypeocratie

Uitgesteld

Een blanke, in een gekleurde wereld

Uitgesteld

Open brief buitensluiting van 5-10% van de leerlingen van online schoolomgevingen

This entry is part 5 of 8 in the series Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT

Voor wie niet bij Slideshare kan: directe download

Series NavigationEducatieve e-boeken: nog een reden om opmars Silverlight tegen te houdenPetitie Weg met het overgewicht in Nederlandse onderwijs ICT

18 comments to Open brief buitensluiting van 5-10% van de leerlingen van online schoolomgevingen

 • ReinoutS

  Ha Jan,
  Vraagje naar aanleiding van de open brief. Valt "gratis" óók niet onder "extreem lagere prijs dan de reguliere markt"? In dat geval schiet je in je eigen voet…

  • Jan Stedehouder

   Hoi Reinout, ik maak hier inderdaad geen onderscheid tussen leveranciers van gesloten en open source software. Mijns inziens mag ook, zeg, Zarafa geen gratis mailserver/ hosted accounts leveren aan het onderwijs. Dat er een gratis community edition is, doet daar even niets aan af. Scholen mogen zelf kiezen om deze editie te gebruiken en te installeren, maar ik ga ervan uit dat maar weinigen dit zelf, zonder commerciële support, zullen willen.

   In bredere zin gaat het om de prijzen die softwarepakket X moet kosten, niet pakket X ten opzichte van pakket Y. Concreet gaat het om Microsoft Office voor het onderwijs t.o.v. de prijs voor de normale gebruiker, en niet om de prijs van MS Office versus LibreOffice.

 • Ik ga het toch nog even vragen. Wie zijn de concurrenten van SchoolMaster B.V. en hun product Magister? Welke platform onafhankelijke alternatieven zijn er (dit mag ook een combinatie van verschillende producten zijn)? Magister voldoet duidelijk in een behoefte bij onderwijsinstituten. Ik verwacht niet dat Magister 6 geen Microsoft Silverlight technologie meer bevat… welke helpende hand kan een goedwillende school krijgen?

  • Ik kan mij vergissen, maar volgens mij kun je heel wat functionaliteiten terugvinden in de verschillende elektronische leeromgevingen zoals Moodle. Op deze site staat een lijstje van veel voorkomende functionaliteiten. Magister zelf was tot versie 5.x prima toegankelijk voor alle platforms. In de open brief staat een ervaring van een school die zowel Magister 4.x als 5.x heeft aangeboden aan een leerling, dus klaarblijkelijk is het \’slechts\’ een laag om de werkelijke data heen. Geen enkele reden dus om Magister 6.x niet opnieuw platform-onafhankelijk te maken.

   Natuurlijk is dit allemaal makkelijker gezegd dan gedaan 😉

   Aanvulling: Dit is een lijstje (PDF) dat in 2010 in samengesteld. Ik moet het nog even wat nauwkeuriger lezen, maar er zijn alternatieven.

  • Gerrit

   Als open standaarden inderdaad verplicht worden gesteld dan is zou de leverancier van Magister zich hoe dan ook achter de oren moeten gaan krabben, ook als er niet direct goede alternatieven beschikbaar zijn. Ze voldoen dan zelf namelijk ook niet meer aan de eisen. Ze zouden er dan heel verstandig aan doen versie 6 wel weer platformonafhankelijk te maken.

   Ik ben zelf niet werkzaam in het onderwijs, maar krijg uit verschillende hoeken via kennissen wel eens een indruk hoe daar met IT wordt omgesprongen. Mij valt steeds op dat de geleverde software als een onwrikbaar gegeven wordt beschouwd waar iedereen zich maar naar moet voegen. De wet van aanbod en vraag noem ik dat: het aanbod bepaalt de vraag. Dat zou andersom moeten zijn. Als Nederlandse onderwijsinstellingen, in plaats van leerlingen te vertellen dat ze zich maar aan hebben te passen, massaal bij de leverancier zouden klagen en zouden blijven klagen, dan zou dat effect moeten hebben.

   Wat ook behoorlijk lijkt te ontbreken is het besef dat documentformaten en communicatieprotocollen niet aan specifieke software gebonden hoeven te zijn maar dat er open standaards mogelijk zijn *en ook bestaan* die misschien niet altijd de latest en greatest features ondersteunen maar wel leiden tot een enorme vrijheid in de keuze van de software die je gebruikt. Deze discussie zou zonder dergelijke standaardisatie niet eens gevoerd worden, het internet en het world wide web zijn groot geworden *dankzij* open standaarden voor protocollen en formaten. Het belang daarvan kan je nauwelijks overschatten, en het knagen aan die openheid is het waard om ons zorgen over te maken.

 • Hans

  Hi Jan,
  Wat het ergerlijke aan deze versie van Magister is, is dat de school-sites ook niet werken met moonlight, de opensource (mono) tegenhanger van Silverlight.
  Zelfs niet met de meest recente 4.x versie.

 • Bas

  +1

  Zet mijn naam er maar onder

 • Gast-R

  @Jelle,

  Er is 1 concurrent van Magister en dat is Simac Onderwijs. Het product wat gevoerd wordt is SOM (voorheen bekend als @VO en Vocus) en wordt technisch ontwikkeld door Topicus. Dit product is het enige andere schooladministratiepakket in Voortgezet Onderwijs (VO) wat op de markt is. ZIj hebben wel open standaarden, werken ook met webbased software op basis van html5/css3, hebben webservices voor data-ontsluiting en hebben een hele sterke partner in het bedrijf WIS wat portals levert voor ontsluiting van de gegevens richting ouders en leerlingen.

 • newmikey

  Fijn dat hier aan de bel getrokken wordt. Met twee kinderen in de bovenbouw van het VO maak ik me er al jaren boos over dat Magister de alleenheerschappij heeft en volstrekt ontoegankelijk is voor ons als ouders.

  Waar ik me nog bozer om kan maken is de reactie van de school (eigenlijk twee scholen) op elke ouderbijeenkomst waar ik dit aan de orde stel: “U bent een uitzondering. Het systeem voldoet goed en zelfs als er alternatieven waren, zouden we ze niet overwegen.”

 • […] erkent recht op weigeren militaire dienst, dankzij Jehovah’s Getuigen Aandacht voor openOpen brief buitensluiting van 5-10% van de leerlingen van online schoolomgevingenEducatieve e-boeken: nog een reden om opmars Silverlight tegen te houdenWanneer een bicycle een […]

 • […] vier concrete maatregelen (zie ook open brief) een einde te maken aan de prijsdumping van gesloten software in het onderwijs, het aanleren van […]

 • […] in het onderwijs: vragen en antwoordenPetitie Weg met het overgewicht in Nederlandse onderwijs ICTOpen brief buitensluiting van 5-10% van de leerlingen van online schoolomgevingenEducatieve e-boeken: nog een reden om opmars Silverlight tegen te houdenWanneer een bicycle een […]

 • […] in het onderwijs: vragen en antwoordenPetitie Weg met het overgewicht in Nederlandse onderwijs ICTOpen brief buitensluiting van 5-10% van de leerlingen van online schoolomgevingenEducatieve e-boeken: nog een reden om opmars Silverlight tegen te houdenWanneer een bicycle een […]

 • […] in het onderwijs: vragen en antwoordenPetitie Weg met het overgewicht in Nederlandse onderwijs ICTOpen brief buitensluiting van 5-10% van de leerlingen van online schoolomgevingenEducatieve e-boeken: nog een reden om opmars Silverlight tegen te houdenWanneer een bicycle een […]

 • […] vier concrete maatregelen (zie ook open brief) een einde te maken aan de prijsdumping van gesloten software in het onderwijs, het aanleren van […]

Fragmenten

"Fragmenten" is mijn persoonlijke website, de plek waar ik schrijf over de projecten en thema's waar ik bij betrokken ben, de boeken waar ik aan werk. In mijn leven probeer ik vast te houden aan wat in Psalmen 34:12 staat: "Wie is de man die lust heeft in het leven, die genoeg dagen liefheeft om het goede te zien?". Of het nu gaat om open ICT, digitale geletterdheid, interculturalisatie, of geloof en spiritualiteit, ik wil er mee bezig zijn om het goede te zien. Dat vereist soms, vaak wellicht, een scherp doordringen tot de kern van de zaak, een kritische beschouwing, het wegblazen van stof en slingers.