Hypeocratie

Uitgesteld

Een blanke, in een gekleurde wereld

Uitgesteld

Petitie Weg met het overgewicht in Nederlandse onderwijs ICT - variant

This entry is part 8 of 8 in the series Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT

De petitie loopt lekker en de steun ervoor groeit, maar het is inmiddels ook duidelijk dat er bezwaren bestaan tegen de punten drie en vier uit de petitie. In een afzonderlijk artikel wil ik nog wel een keer proberen toe te lichten waarom deze punten wel belangrijk zijn voor de systeemverandering, maar aan de andere kant wil de bezwaren niet zomaar opzij schuiven. Het aanpassen van de oorspronkelijke petitie kan niet meer, maar ik kan wel een variant aanbieden met alleen de eerste twee punten. In het verhaal dat later dit jaar naar Den Haag gaat worden beide petities met hun ondertekeningen aangeboden.

De tekst van deze petitie is dan:

Wij, docenten, ouders en leerlingen die het gebruik van innovatieve, open ICT stimuleren en ondersteunen.

Overwegende dat

 • 5-10% van de leerlingen wordt gedwongen over te stappen op Microsofttechnologie door ondoordachte ICT-investeringen in elektronische leeromgevingen en online schooladministraties.
 • het gebruik van open standaarden is sinds 2007 verplicht voor de publieke sector.
 • scholen geen tot onvoldoende uitvoering geven aan deze verplichting.

Constateren

 • dat ons onderwijsbestel is verworden tot een gesubsidieerd systeem voor het aanleren en in stand houden van exclusieve productspecifieke computervaardigheden, waardoor een bijna-monopolie van Microsofttechnologie in stand wordt gehouden.
 • dat overheden, bedrijven en instellingen hier nog decennia later de prijs voor betalen in de vorm van hoge licentiekosten, beperkte flexibiliteit en verlies aan innovatiekracht.

Verzoeken de minister van Onderwijs en de Tweede Kamer

De volgende maatregelen te nemen:

1. het aanscherpen van het actieplan Nederland Open in Verbinding door het gebruik van open standaarden door alle met publieke middelen gefinancierde instellingen verplicht te stellen, conform het vigerende comply-or-explain principe;

2. het verplicht stellen van platformonafhankelijke toegang tot online diensten en omgevingen van met publieke middelen gefinancierde instellingen, in dit geval alle onderwijsinstellingen.

Naast de individuele handtekeningen spreken de onderstaande organisaties hun steun uit voor de petitie (bijgewerkt t/m 7 oktober, 14.55 uur)

HCC

[emailpetition id=”3″]

Terzijde: de adresgegevens lijken verplicht te zijn voor een rechtsgeldige petitie. Ze worden alleen niet getoond in de handtekeningenlijst.

Terzijde 2: jullie krijgen een bericht om de ondertekening te bevestigen, pas daarna wordt jullie steun zichtbaar op de onderstaande lijst. Check zo nodig even je spambox. Bedankt :-)

[signaturelist id=”3″]

Series NavigationOpen standaarden in het onderwijs: vragen en antwoorden

16 comments to Petitie Weg met het overgewicht in Nederlandse onderwijs ICT – variant

 • Ted

  Is het probleem dat ze MS-technologie moeten gebruiken? Als SL een beperking/vereiste is van een gekozen product, is het ondoordacht omdat het om MS technologie gaat? Je rede-voering lijkt wel wat op MS-bashing tunnelvisie. Jammer eigenlijk, want je maakt een aantal redelijke punten (zeker wat betreft de praktijken via de surfnet licensering, maar dat beperkt zich zeker niet tot MS)

  Als ontwikkelaar van een pakket wat met naam en toenaam word genoemd voel ik me wel wat tekort gedaan. Er worden dingen genoemd die feitelijk gewoon onjuist zijn en zeker niet geresearched zijn. Om maar eens te noemen:
  Magister doet het niet alleen op IE onder Windows, ook Chrome, Firefox doen mee. En met een MacOS sta je ook niet in de kou. Linux niet, maar destijds leek Moonlight levensvatbaarder om eerlijk te zijn.
  Ook kan de docent een aantal administratieve handelingen doen via smartphones (iOS/Android/WinMo) Een alternatief wat niks extra kost (vooropgesteld dat de school de mogelijkheid open zet)
  Al met al niet echt een mono-cultuur, maar wel functionaliteit waar het het best tot z'n recht komt.

  Stof tot nadenken, wat maakt het kiezen om je te beperken tot Ubuntu (lijkt de distro of choice hier) fundamenteel beter als te kiezen voor een web-technologie als Silverlight. Let wel: beperken.

  De wisselwerking is duidelijk, de beperking die wij onszelf hebben opgelegd staat haaks op de beperking van de Ubuntu gebruiker. En vice versa. Door niet verder te kijken (als keuze, als starheid of onmogelijkheid door userbase/dienstverlening, whatever) krijg je een impasse. Het hier en nu zeg maar.

  Zelfs als we hier per direct iets aan konden veranderen komt er vanzelf wel weer een nieuwe vocal-minority. Ergens houd het op. Gebruikers die bang zijn voor dingen die stroom gebruiken? Daar sta je dan met je pak aanbevelingen, open source producten en enterprise-ready richtlijnen.

  Realiseer je wel dat het een vocal-minority blijft, die in z'n handjes mag knijpen als je de 5% van de gebruikers al haalt (hint: haal je bij lange na niet)

  • Beste Ted,

   Jammer dat je de discussie wenst te versmallen door het pleidooi voor open standaarden en platform-onafhankelijke toegang weg te zetten als Microsoft-bashing, maar helaas zie ik dat ook bij andere Microsoft-adepten die zich in de discussie mengen. Je zult bij een zorgvuldige lezing van de open brief en de petitie merken dat ik nergens pleit voor een verplicht gebruik van Ubuntu of open source software, ongeacht mijn persoonlijke voorkeur (beetje lastig te verbergen als schrijver van meerdere Ubuntu-boeken 😉 ). De kern van het betoog is dat regering en parlement in 2007 hebben besloten dat open standaarden verplicht zijn voor de (semi-)publieke sector, inclusief het onderwijs, en dat Silverlight daar niet aan voldoet. Dat is geen Microsoft-bashing, dat is het scherp benoemen van het probleem.

   Met vriendelijke groet,

   Jan

   • Ted

    Jammer dat je niet inhoudelijk reageert op het feit dat je onjuistheden in je petitie hebt staan of het feit dat er wel degelijk alternatieven worden geboden. Binnen alle redelijkheid proberen we alle klanten tot dienst te zijn. Een totale rewrite omdat 2% (vrij ruim naar boven afgerond) van de klanten geen silverlight wil draaien is niet iets wat in de buurt van redelijkheid komt.

    Overigens gooi ik de discussie helemaal niet dicht, ik doe alleen de observatie dat het wel op bashing lijkt. Ik lees nergens Adobe of IBM, terwijl die respectievelijk 85% (Photoshop CS55) en 90% (SPSS 19) goedkoper zijn via surfnet, in tegenstelling tot Office 2010 (een karige 60%)

    Wie versmalt er nu een discussie door zich te beperken tot het niet reageren op kritische vragen.

    • Beste Ted,

     Ik ben op de kern van jouw betoog ingegaan, namelijk datgene waar je mee begon. Ook nu weer wil je het argument van bashing naar voren schuiven, maar dan blijkt gelijk dat je de open brief niet goed hebt hebt gelezen. In de brief worden zowel Adobe CS5 en Autocad genoemd, naast de gratis aanbiedingen zoals Live@Edu en Google Apps for Education. In mijn antwoord op een van de vragen noem ik expliciet het voorbeeld dat het ook Zarafa bijvoorbeeld niet toegestaan mag worden gratis hosted mailaccounts voor onderwijsinstellingen aan te bieden.

     Maar ik wil best verder ingaan op jouw punten. Je stelt dat Magister niet werkt onder Linux, in tegenstelling tot wat Schoolmaster op haar site blijft beweren. Je geeft aan dat voor Android en iOS oplossingen zijn gevonden door specifieke apps voor docenten met beperkte functionaliteit worden aangeboden, in tegenstelling tot de opmerking van Schoolmaster dat dit soort apps met de komst van Silverlight niet meer nodig zouden moeten zijn. Waarmee het probleem voor de leerlingen (en daar hebben we het hier over) niet is opgelost. Dus uit jouw woorden mag ik afleiden dat voor leerlingen die van deze platforms gebruik maken geen ondersteuning beschikbaar is. Je geeft aan dat onder Windows Chrome en Firefox ook werken, terwijl de helpdesk van Schoolmaster zelf aangeeft dat zij alleen ondersteuning bieden voor IE en mocht het onder de andere browsers werken dat dit mooi is meegenomen. De ervaringen onder Mac OS X zijn verschillend, dus ook daar kun je geen 100% garantie op bieden. Kortom, welke onjuistheden blijven over, anders dan een tegenspraak tussen jouw eigen woorden, de praktijk van leerlingen en de officiële uitspraken van Schoolmaster?

     Je geeft dat jullie niet van plan zijn een totale rewrite te doen voor die 2% \’voor klanten die geen Silverlight willen draaien\’. Mijn stelling is, en daar kunnen zich zo te zien heel wat mensen in vinden, is dat het voor een publieke instelling onaanvaardbaar is om geen gebruik te maken van open standaarden waarmee wel die 100% bereik zou kunnen halen. Zonder lapmiddelen als apps met beperkte functionaliteiten. Schoolmaster heeft een aantal jaar geleden de keuze gemaakt een totale rewrite te doen naar Silverlight. In het licht van het open standaarden beleid kan ik Schoolmaster alleen maar aanraden die keuze snel te heroverwegen.

     Met vriendelijke groet,

     Jan Stedehouder

     • Ted

      Deze specifieke aangepaste petitie noemt _alleen_ Microsoft. Dat is gewoon een feit. Heeft niks te maken met voorgaande brieven of wat dan ook. Daarnaast word ondoordacht rechtstreeks gekoppeld aan Microsoft/technologie. Getuigd ook niet echt van onpartijdigheid.

      Maargoed, als je zo graag schermt met argumenten, bekijk ze dan in context.

      Bewering dat het wel werkt met Linux? Een interview 22 januari 2009 met iemand van Microsoft. Er kan een hoop gebeuren in 3 jaar.
      Je grootste probleem is dat we Silverlight gebruiken en in ene mogen we schijnbaar niet differentieren richting mobiele platformen. Zelfs voor leerlingen is er een app voor iOS en Android. Als je al iets uit mijn woorden mag afleiden dat we onze stinkende best doen om het onderwijsproces te ondersteunen waar dat binnen redelijkheid kan, en op een logische en prettige manier.
      Actieve fixes voor MacOS, support verzorgen voor Chrome en Firefox, het geldt schijnbaar allemaal minder als een uitspraak van iemand van de helpdesk (in welke context en wanneer is deze uitspraak gedaan? gelukkig krijgen we dat er niet bij te horen)

      Ik zie nog steeds geen tegenspraak bij mezelf, alleen reacties zonder enige vorm van context of bronvermelding. Je probeert hier (begrijpelijk) een plausibele situatie te schetsen die je eigen agenda goed uitkomt. De situatie is gewoon heel anders als dat je schetst, zeker als je nagaat dat je je alleen kunt beroepen op uitspraken uit het verleden, hear-say en de praktijk even handig negeerd omdat dat beter uitkomt.

      Tot slot, een complete rewrite is voor alle gebruikers een enorm stuk overlast en dienstverlenings/technisch zeker niet gewenst, ongeacht het economisch belang. En daar weegt het belang van de grote groep zeker zwaarder als de kleine groep. Nog afgezien van het feit dat ik nergens uitsluit dat dit ooit gebeuren zal, veel dank voor het verdraaien van een uitspraak.

      Ik wens je nog veel success met het navolgen van deze molens, maar realiseer je dat Silverlight voor de overgrote meerderheid gewoon niet het probleem is wat je er van probeert te maken.

      • Beste Ted (je ziet, ik blijf correct 😉 ),

       Een snelle reactie op:

       het geldt schijnbaar allemaal minder als een uitspraak van iemand van de helpdesk (in welke context en wanneer is deze uitspraak gedaan? gelukkig krijgen we dat er niet bij te horen)

       Zijn meerdere mailtjes die gebruikers direct hebben ontvangen in de afgelopen weken van Schoolmaster afdoende bewijs?

       Maar goed, jouw onpartijdigheid is wellicht net zo groot als de mijne, al doe ik hier weinig anders dan het officiële overheidsbeleid erbij pakken en constateren dat het gebruik van Silverlight en daaruit resulterende gedwongen winkelnering daar lijnrecht tegenover staan. En een tip van mijn kant: lees de site van Schoolmaster maar eens door, want daar kun je stellingen over Schoolmaster uit mijn vorige reactie zo teruglezen en die worden nog steeds naar buiten gecommuniceerd door het bedrijf zelf. Ik zou het bijna misleidende reclame van de zijde van Schoolmaster noemen.

       Voor het overige laat ik het hierbij, ook een beetje ter bescherming van jouw werkgever, want jouw uitspraken helpen de zaak van Magister niet.

       Met vriendelijke groet,

       Jan Stedehouder

      • jan Verlaan

       Best Ted,

       de actie is niet gericht op bashen van wat of wie dan ook, deze actie is gericht op het gebruiken van open standaarden in ons onderwijs. De brief en petitie geven dit ook duidelijk aan.

       Het is mij om het even wat voor 'n systeem een gebruiker kiest, welke programmeertaal een ontwikkelaar uitkiest. Vrijheid/Blijheid. Als ik maar de software welke mij door onderwijsland wordt opgelegd kan gebruiken op een systeem naar keuze. En dat kan alleen als er open standaarden worden gebruikt voor de connectiviteit.
       Helaas heeft jou werkgever vanaf magister versie 5 de keuze gemaakt om over te stappen op een gesloten standaard (silverlight) en is de volledige applicatie alleen nog toegankelijk via een MS bestuurd systeem (Overigens Windows 8 zal geen Silverlight meer ondersteunen lees ik bij MS). Logisch dat er dan problemen ontstaan bij de magister gebruikers en hier opmerkingen over gemaakt worden.

       Nogmaals, de rode lijn in de discussie gaat over gebruik van open standaarden en de negatieve gevolgen bij het niet volgen hiervan, zowel op de korte alsook de lange termijn.

 • Mario

  Als het gebruik van Magister verplicht wordt gesteld, dat moet Schoolmaster maar zorg voor dragen dat dit voor alle platformen toegankelijk is. De belastingdienst ondersteund ook alle platformen!
  Anders moet de politiek maar ingrijpen of anders een juridische procedure starten om het gebruik van open standaarden af te dwingen.

  • Het is niet aan SchoolMaster om daarvoor te zorgen, maar voor hun klanten: de scholen. Als SchoolMaster dan niet kan leveren zijn er vast nog concurrenten die dat wel kunnen. Afschrijven en verder gaan in dat geval.

  • Peter Bex

   Sorry Mario, maar de Belastingdienst is ook niet heilig en ondersteunt zeker niet *alle* platformen. Als BSD-gebruiker moet ik met onhandige Linux-emulatie in de weer of anders een Linux VM opzetten om uberhaupt de aangifte-applicatie te kunnen draaien. Hetzelfde geldt voor Solaris-, Haiku-, Syllable- of Plan9/9front-gebruikers. Daar komt nog eens bij dat als je als Linux-gebruiker "alternatieve" hardware zoals ARM, MIPS of SPARC of zelfs als je een pure 64-bits (x86_64) distro draait je het ook wel kunt vergeten; er zijn alleen x86 binaries.

   Bovendien is de kwaliteit van de Linux-versie abominabel; een krakkemikkige installatieprocedure die volledig voorbijgaat aan het Linux pakketbeheer (hoe iedere "nette" applicatie wordt geinstalleerd), schermen waarbij de tekst buiten beeld valt en meer van dat soort ongein (en dat allemaal gewoon in Ubuntu). Als ze de applicatie nou eens echt zouden openen zouden vrijwilligers in ieder geval de UI en installatieprocedure kunnen verbeteren, en misschien zelfs fatsoenlijke RPM en DEB-pakketten maken. Daarbij zorgt installatie vanuit de broncode ervoor dat de software (vaak onaangepast!) op de meeste van bovengenoemde platformen kan draaien, alsmede op alternatieve hardware.

   Tot nog toe heb ik altijd aangifte gedaan op papier omdat dat makkelijker en sneller is, en ook omdat ik de veiligheid van DigiD niet vertrouw, maar ik heb begrepen dat dit vanaf komend jaar niet meer mogelijk is. Ik zal er dus toch aan moeten geloven. Nou ja, dan maar in een VM-sandbox, want die kun je in ieder geval weer gewoon verwijderen als de klus geklaard is in plaats van hopen dat de de-installatieprocedure fatsoenlijk alle troep opruimt.

   Sorry voor de rant, maar dat moest ik toch even kwijt.

   • Emiel

    Beste Peter,

    Uw voorbeeld is niet vergelijkbaar met het gebruik van Magister, omdat men de belastingaangifte nog altijd op papier kan doen, zonder al te veel in te leveren op functionaliteit (de aangifte komt immers net zo goed aan).
    Een offline alternatief voor Magister kan echter niet zonder verlies van functionaliteit, omdat scholen niet de mogelijkheid zullen/kunnen geven om 24 uur per dag (of zelfs maar een paar) inzicht te geven in cijfers en opdrachten.

 • Hallo,

  Het is eigenlijk bijna zielig om te zien hoe iemand, ondanks een veelvoud aan argumenten, maar niet lijkt te willen snappen waar het hier om draait. De Nederlandse overheid heeft met goede redenen een open standaarden beleid ingezet. En je kunt er heel lang over lullen, maar SilverlIght is GEEN open standaard! Dus is Magister geen product dat open standaarden ondersteund en is het een gotspe dat een deel van onderwijskundig Nederland vind dat ze dit product moeten gebruiken. Het maakt daarbij niet uit of je 1, 2 of 30% van de gebruikers uitsluit.

 • Hopelijk reageert SchoolMaster zelf doordachter en minder op z'n pik getrapt. Ik kan me goed voorstellen dat het niet leuk is als het produkt waar je diep in geinvesteerd hebt voor een vocale minderheid niet acceptabel is. Maar wat Ted niet begrijpt: wij zijn de klant, en de klant heeft altijd … juist ja: gelijk!

  Mij kan het niet schelen waar de school van m'n kinderen hun LVS, ELO of whatever op draait. Als ik er maar bij kan wanneer dat nodig is. Op het moment dat ik dan buitengesloten wordt omdat ik toevallig geen windows wens te draaien gaan bij mij de alarmbellen af. Zoiets druist in tegen niet alleen nationaal nederlands beleid, maar ook tegen europeese richtlijnen op dit gebied.

  Die alarmbellen leiden ertoe dat ik op de scholen waar mijn kinderen naartoe gaan actief invloed uit zal proberen te oefen op het ICT inkoop beleid – om te beginnen door bewustwording te creeeren omtrend open-standaarden in het algemeen en toegankelijke websites in het bijzonder.

  Wanneer de betalende klanten van SchoolMaster dan vragen beginnen te stellen – en zich niet met een marketing riedel laten afpoeieren – zal eerder vroeger dan later het besef doordringen dat er welzeker een gedegen business-case is voor open en toegankelijke systemen. Money talks – en de bottom-line van SchoolMaster hangt daar direct vanaf.

  Zo moeilijk is het allemaal niet, en zo duur is het al zeker niet.

 • DickvdG

  Met stijgende ergernis de bijdragen van Ted zitten lezen. Als er bij zijn werkgever net zo slecht geprogrammeerd wordt als er door hem gelezen wordt, zal het niet lang duren voordat Magister aan alle kanten in de soep loopt.

  Anderen hebben Ted al geprobeerd (nogmaals) uit te leggen waar de petitie wel om gaat, het voldoen aan de overheidsverplichting om van open standaarden gebruik te maken.

  Speciaal voor Ted hierbij ook nog een keer de reden: wat van open standaarden gebruikmaakt, blijft altijd toegankelijk.

  Het gaat er daarbij helemaal niet om dat iemand’s favoriete platform wel of niet ondersteund wordt, en of die iemand veruit in de minderheid is of niet. Het gaat erom dat als iemand ervoor wil zorgen dat die ergens bij kan, hij of zij daar ook voor KAN zorgen, al moet hij daarvoor misschien wel eerst zelf een BSD-, OpenSolaris- of weet-ik-veel-wat-voor-applicatie schrijven. Met open standaarden kan dat, met gesloten standaarden niet. In de eerste plaats niet omdat ze, nou ja, “gesloten” zijn. Maar er is nog een belangrijke reden, namelijk dat de eigenaar van de standaard deze te allen tijde zo kan veranderen dat jouw applicatie ineens niet meer werkt. Hij kan ze zelfs zomaar opheffen.

  Microsoft is zomaar een voorbeeld van een gesloten-standaardeneigenaar die in dat opzicht geen betrouwbare reputatie heeft. In elke Office-release is de documentstructuur weer anders. Office2007/2010-documenten doen Office2003 regelmatig crashen. Dat was ook zo met Office2003-documenten op Office2000. En zelfs backwards compatibility is niet 100%. Mijn werkgever gebruikt op de ene vestiging Office2003 en op de andere Office2007, en de Office2003-documenten doen zelfs Office2007 wel eens vastlopen.

  En met Silverlight maakt Microsoft het binnenkort nog bonter: http://www.pcpro.co.uk/blogs/2011/09/19/windows-8-flash-and-silverlight-some-very-bad-news/. Daar sta je dan met je knappe Silverlight-applicatie, doet Microsoft ineens het Zilverlicht uit!

  Als ik een Amerikaanse advocaat was die het overheidsbesluit tot het verplicht stellen van open standaarden moest verdedigen, zou ik nu de heerlijke Perry Mason-oneliner “I rest my case” gebruiken.

 • […] open standaarden onderwijsOproep: Heb jij schade ondervonden van Magister of andere gesloten waarPetitie Weg met het overgewicht in Nederlandse onderwijs ICT – variantMake the use of open standards in education mandatoryOpen standaarden in het onderwijs: vragen en […]

 • […] nu? Wie trekt de kar verder?Oproep: Heb jij schade ondervonden van Magister of andere gesloten waarPetitie Weg met het overgewicht in Nederlandse onderwijs ICT – variantMake the use of open standards in education mandatoryOpen standaarden in het onderwijs: vragen en […]

Fragmenten

"Fragmenten" is mijn persoonlijke website, de plek waar ik schrijf over de projecten en thema's waar ik bij betrokken ben, de boeken waar ik aan werk. In mijn leven probeer ik vast te houden aan wat in Psalmen 34:12 staat: "Wie is de man die lust heeft in het leven, die genoeg dagen liefheeft om het goede te zien?". Of het nu gaat om open ICT, digitale geletterdheid, interculturalisatie, of geloof en spiritualiteit, ik wil er mee bezig zijn om het goede te zien. Dat vereist soms, vaak wellicht, een scherp doordringen tot de kern van de zaak, een kritische beschouwing, het wegblazen van stof en slingers.