Hypeocratie

Uitgesteld

Een blanke, in een gekleurde wereld

Uitgesteld

Minister van Onderwijs heeft gereageerd, nu wij weer

De minister van Onderwijs heeft haar antwoorden  (PDF) op de vragen van Arjan el Fassed en Jesse Klaver (beiden GroenLinks) naar de Tweede Kamer gestuurd. Over de reactie van de minister valt veel te zeggen en dat gebeurt gelukkig ook al in dit Google Docs bestand. De reacties gaan de basis vormen voor een officiële reactie vanuit onze campagne. Arjan el Fassed heeft op Twitter al aangegeven niet tevreden te zijn met de antwoorden en vervolgvragen te willen stellen. Dat is voor ons een goed moment om de Tweede Kamer van de juiste input te voorzien. De concrete vraag is nu dan ook om jullie op- en aanmerkingen in het Google Docs-bestand te plaatsen.

Wat zou nu nog meer welkom zijn:

 • verifieerbare verhalen van leerlingen en studenten die vanuit hun scholen de instructie hebben gekregen om maar een Windowscomputer aan te schaffen;
 • verifieerbare verhalen van leerlingen en studenten die aantoonbaar schade hebben opgelopen door het gebruik van gesloten standaarden in de online onderwijsomgeving (of elders in het onderwijs);
 • reacties van schooldirecteuren en docenten die met open source in het onderwijs aan de slag willen/wilden maar door leveranciersafhankelijkheden en/of gebrek aan ondersteuning vanuit centrale inkoopcentrales dat niet kunnen/konden;

Deze dagen werken we nauw samen met de Free Software Foundation Europe. De FSFE komt deze week met een stellingname over onze campagne en de reactie van de Nederlandse regering op de vragen vanuit de Tweede Kamer. De officiële Nederlandse reactie wordt gelijk daarmee naar buiten gebracht en komt later deze week (woensdag of donderdag).  Kortom, hoe sneller jullie een bijdrage leveren aan die reactie, des te beter.

18 comments to Minister van Onderwijs heeft gereageerd, nu wij weer

 • Peter Bex

  Beetje zwak hoor. Ze zeggen open standaarden en open source te stimuleren, maar ze laten onderwijsinstellingen vrij om zelf te bepalen wat ze doen. Ze hebben blijkbaar geen problemen met het feit dat beleid massaal wordt genegeerd in onderwijsland.

  Ze hebben het over “high trust”, maar vertrouwen moet je verdienen, en het vertrouwen in onderwijsinstanties is in dit geval nogal misplaatst omdat deze instanties niet mondig genoeg blijken om open standaarden te eisen bij leveranciers.

  Ze heeft verder wel gelijk dat strikt genomen je geen Windows nodig hebt “omdat het ook werkt op MacOS”, maar ik vind dat keuzevrijheid meer inhoudt dan kiezen om door de hond of de kat gebeten te worden.

  • Ruben van Os

   Dit. Windows of Mac OS X, beide betaalde systemen. Je wordt dus tot onnodige kosten opgejaagd, de enige “vrijheid” is wie je het geld gaat geven. Het is belachelijk, aangezien mijn computer als een prachtig net-uit-de-winkel apparaat werkt onder Kubuntu 11.10, maar je onderhand minuten moet gaan tellen voordat er iets start op Windows 7. Ik zie nog steeds niet waarom ik zou betalen voor een “downgrade” om mijn schoolpunten te kunnen bekijken. Een simpele html pagina met een php scriptje moet meer dan genoeg zijn om deze taak te vervullen, in plaats van het ‘bloated’ Magister systeem. Wie op het idee kwam dat we 250MB schijfruimte, een Silverlight plugin in Internet Explorer (ik heb het nog nooit op Firefox draaiende gekregen onder Windows) en een betaald besturingssysteem nodig hebben om cijfers te kunnen bekijken heeft waarschijnlijk nog nooit de oude cijfersite van mijn school gezien. Fototje van de leerling, 4 tabellen (cijfer, vak, periode, beschrijving) en een Print knopje. Een hemels systeem. Geen plugins, geen crashes, zo simpel als maar kan, ik zou er maar al te graag naar terug gaan.

 • Gerard Leenders

  Het ict onderwijs binnen mijn instelling biedt microsoft server als kernkennis; microsoft biedt vertreffelijke trainingen en support dat geintegreerd is in hun marketing strategie. Het management kent geen beleid mbt kennismanagement. De leerlijn wordt bepaald door de werkvloer die gestimuleerd wordt cursussen te volgen van microsoft. Iemand wordt in de gelegenheid gesteld om een cursus linux te volgen en daar wat lessen in te geven. Doordat werkelijk beleid op inhoudelijke kwaliteit ontbreekt (kennismanagement) maakt dat het veranderingsproces om over te stappen op open standaarden, voor een ROC op slot zit.Ik pleit voor een oplossingsgerichte benadering: een separate opleiding op te zetten op het niveau van associate degree (HBO/MBO) zodat je verlost bent van tradities. Bovenal ben je dan een herkenbaar aanspreekpunt voor bedrijven die hiermee werken zodat kennis kan worden gecirculeerd. Een dergelijk voorstel is ook bekend bij de FSFE. Helaas is dit hele proces bijzonder stroperig omdat concrete voorstellen worden afgedaan met: dat moeten de marktpartijen zelf uitzoeken. In mijn visie speelt de overheid als katalysator een belangrijke rol doch zij neemt in deze haar verantwoordelijkheid niet.

 • Prima antwoord van de minister. Vooral deze 2 zinnen spraken me erg aan: ‘Hierdoor opereren

  onderwijsinstellingen uiteindelijk efficiënter wat uiteindelijk de hele samenleving

  ten goede komt. Het is dus niet in het belang van de samenleving dat deze

  reglementaire inkoopafspraken worden verboden.’

  • Ik stel dan voor dat je ook even onze uitgebreide reactie leest, al denk ik dat -gezien onze eerdere discussie- jij de voorkeur geeft aan micro-economische voordelen boven de macro-economische nadelen 😉

   • Die macro-economische nadelen zie ik niet. Ook in de reactie worden deze onvoldoende geformuleerd en onderbouwd naar mijn mening. Ik denk niet dat de minister hier nog op gaat reageren, haar betoog is duidelijk. Hooguit een verwijzing naar haar reeds gegeven antwoorden.

    Het is in het belang van het onderwijs dat het bedrijfsleven daarin investeert. Ik merk op dat dit van elk bedrijf geaccepteerd wordt, behalve van ‘boeman’ Microsoft.

    • Ach, eerdere uitgebreide studies over de macro-economische effecten zijn ook niet gelezen. Jij hebt al eerder aangegeven op filosofische gronden geen voorstander te zijn van grotere invloed van de overheid en hebt eerdere onderbouwing van die macro-economische argumenten ook zonder veel argumentatie terzijde geschoven. Dat de minister ze negeert wil niet zeggen dat ze er niet op in zou moeten gaan.

     Het is in het belang van het onderwijs dat het bedrijfsleven daarin investeert. Ik merk op dat dit van elk bedrijf geaccepteerd wordt, behalve van ‘boeman’ Microsoft.

     Je negeert hier iets te makkelijk mijn eerdere standpunt, zowel op deze site als in de LinkedIn-groep, dat mijns inziens de extreme prijsdumping ook niet mag worden geaccepteerd van open source bedrijven. Over de wenselijkheid van investeringen van het bedrijfsleven in het onderwijs valt op zich genoeg te discussiëren. Wat deze campagne beoogt is dat het hele bedrijfsleven daartoe de mogelijkheid heeft door het verplichte gebruik van open standaarden. En dat onderwijsinstellingen de vrijheid hebben te kiezen welk bedrijf op welk moment mag investeren, zonder daar gelijk jaren aan vast te zitten.

     • ‘en hebt eerdere onderbouwing van die macro-economische argumenten ook zonder veel argumentatie terzijde geschoven. ‘

      Je zult zo’n argument eerst moeten onderbouwen Jan voordat ik daar beargumenteerd op in kan gaan… ik vind dat dit nagelaten word, of het zou althans veel duidelijker moeten. Er staan teveel ongegronde aannames in.

      • Met excuus Richard, maar ik heb al eerder aangegeven dat ik weinig voel voor een herhaling van zetten. Jij hebt jouw standpunt in de LinkedIn Open Source Onderwijsgroep meerdere malen naar voren gebracht, en dat recht heb je, en daar is inhoudelijk op ingegaan. Jij wilt/kunt die argumenten niet accepteren en stelt mij dan iets te snel dat de tegenargumenten niet onderbouwd zijn of dat \’wij\’ de discussie niet aan willen gaan. Dat jij de aannames ongegrond noemt, wil niet zeggen dat ze dat ook zijn. Mijn inschatting is dat ieder argument dat tegen jouw visie in gaat per definitie wordt afgewezen en dan is een discussie weinig zinvol. Jij kan je prima herkennen in het standpunt van de minister, zoals je ook in een eerdere discussie hebt aangegeven, dat \’gratis\’ te verkiezen is boven \’vrijheid\’. Ik, en met mij nog vele anderen, inclusief (een deel van de) Tweede Kamer, denken daar anders over en maken gebruik van de nog beschikbare vrijheid om te voorkomen dat het onderwijs straks helemaal het speelveldje van commerciële belangen vormt.

       • Jan, het is je volledige recht om de discussie niet aan te gaan, maar de argumenten in de ‘uitgebreide reactie’ onderbouwen simpelweg niets. Ik wil er nog wel een keer op ingaan – maar de (redactie van) de minister zal precies hetzelfde reageren als ik, dat verzeker ik je.

        ‘het geeft een legitimering aan de gedwongen winkelnering, want de kosten voor onderwijslicenties zijn niet meer het knelpunt (maar wel de gedwongen aanschaf van nieuwe hardware voor het kunnen werken met Windows 7 en Office 2010);’

        Waarom gedwongen winkelnering? Waar zit de dwang? Scholen hebben de keuze om voor andere systemen te kiezen.

        ‘het geeft geen enkele impuls aan het verbreden van het onderwijs met leveranciersonafhankelijke ICT-vaardigheden en versterkt het aanleren van productspecifieke vaardigheden voor die pakketten waar goedkope software voor beschikbaar is;’

        Is bij iedere aanschaf van een pakket zo. Wij trainen onze medewerkers voor de Open Source
        ELO Moodle. Onze medewerkers krijgen geen enkele impuls om zich voor andere pakketten te scholen. Onze studenten leren met Moodle te werken – productspecifieke vaardigheden.

        ‘dit maakt dat onderwijsinstellingen arbeidskrachten afleveren met een beperkte set ICT-vaardigheden waar de arbeidsmarkt bij aan moet sluiten.’

        Omgekeerde wereld argument. De markt vraagt, onderwijs sluit aan. Ga dit punt dan niet proberen aan te pakken op het onderwijs want je creëert een onbalans tussen vraag en aanbod. De arbeidsmarkt vraagt om productkennis, zie http://www.vacaturebank.nl. Men wil mensen met kennis van Adobe of Micorosoft, dat zijn de feiten. Het onderwijs dan een verwijt leveren dat ze daarvoor opleiden is…

        ‘MinOCW beseft niet dat de markt niet anders kan,’

        Waarom kan de markt niet anders? Ik vind dat de markt wel degelijk anders kan. Wederom mis ik gedegen onderbouwing.

        ‘Maar ook in Nederland vraagt de markt voor al jaren om ICT-personeel met Linux en open source vaardigheden. Het onderwijs levert deze in onvoldoende mate af.’

        De minister gaf al aan dat ook Linuxcertificering in het MBO mogelijk is.

        ‘de macro-economische rekening die bedrijven, organisaties en overheden moeten betalen omvat de kosten voor hertraining van medewerkers’

        Medewerkers moeten altijd hertraind worden, zeker in een dynamische IT markt. Het maakt totaal niet uit of je hiervoor Open Source gebruikt of closed source. Sterker nog, wij moeten onze mensen hertrainen voor de upgrade van Open Source pakket Moodle 1.9 naar 2.x en niet voor de upgrade Office 2007 naar Office 2010.

        ‘(ook bij upgrades van bestaande software), het gedwongen meegaan in onnodige upgrades van hardware en jaarlijkse licentiekosten.’

        Ook hier hetzelfde probleem: Moodle 1.9.x wordt vanaf juni 2012 niet meer ondersteund door de community. Wij zijn ‘gedwongen’ een upgrade te maken.

        Kortom: bijna alle argumenten die gemaakt worden vind ik persoonlijk niet valide, zijn gebaseerd op speculatie of gelden in gelijke mate voor open source. Dit wordt deels erkend door de zin ‘Over de rekensom kan gediscussieerd worden, maar het lijkt me sterk dat de jaarlijkse besparingen van onderwijsinstellingen opwegen tegen de macro-economische kosten voor de samenleving.’

        Met argumenten als ‘het lijkt mij sterk dat’ win je deze discussie ook niet. Aantonen, bewijzen, onderbouwen…

        Maar goed – uiteraard heb je de vrijheid om je eigen weg te gaan. Ik ben alleen zoals je merkt erg kritisch over deze insteek en zelfs teleurgesteld – op deze manier komt er dus geen enkele discussie op gang in het onderwijs.

        • jan

         De teleurstelling is wederzijds als ik merk dat de minister (en jijzelf) tevreden zijn met de status quo en niet (willen) begrijpen wat al jaren gaande is. Geen punt, wij gaan nog even door met deze campagne. Ik gebruik de schaarse tijd liever daarvoor. Er is/wordt voldoende gediscussieerd binnen de open source met een genoeg zelfkritiek. Jammer genoeg wil je dat niet zien en door dat argument er keer op keer bij te halen, verlaag je waarde van jouw bijdrage aan de discussie. Voor mij in ieder geval.

         • Prima Jan, je hoeft met mij niet in discussie. Ik verzeker je alleen dat je dezelfde argumenten kunt terugverwachten van de praatgroep van de minister. Ik hoop dan alleen niet dat je wederom vindt dat de minister de vragen niet beantwoord. Dit gebeurt namelijk wel degelijk.

          Het bij herhaling verwijzen naar argumenten die ‘al gegeven zijn’ (maar die ik nergens gelezen heb) is iets waar een minister ook niet op gaat reageren.

          Veel succes niettemin!

   • Overigens nog even dit: ‘De minister is ronduit misleidend als ze schrijft dat Magister prima te gebruiken is met andere browsers Firefox en Chrome.’. Kun je me misschien vertellen wat niet werkt? Magister 5.3 en Chrome werkt hier prima. Firefox is naar mijn mening sowieso een waardeloze browser :)

    • Helaas, maar het \’het werkt bij mij prima\’-argument heb ik een ander artikel (andere context) al eens besproken. Dat het bij jou werkt wil niet zeggen dat er geen klachten zijn van leerlingen die met Chrome en Firefox problemen ondervinden onder Windows. Verder is het antwoord misleidend omdat het met Chrome en Firefox onder Linux niet werkt

 • Mario Gielissen

  Ricard,

  De hele discussie gaat om open standaarden en niet om open source. Silverlight is geen open standaard en de ondersteuning door Microsoft in Windows 8 is onzeker. Silverlight is in ieder geval geen goede lange langetermijn investering. Zelfs Microsoft stapt over op andere technieken dan Silverlight.

  En stel dat Windows 8 Silverlight niet meer ondersteund? Moet men dan hun nieuwe pc downgraden?

 • […] wordt vormgegeven. Arjan el Fassed en Jesse Klaver (GroenLinks) waren niet te spreken over de antwoorden van de minister op eerdere vragen over problemen die zijn ontstaan door het gebruik van gesloten […]

 • […] minister geen problemen had met leveranciersafhankelijkheid. De tweede set vragen hebben we kunnen crowdsourcen zodat er een maximale input was vanuit het veld. Dat had een goed signaal richting de minister […]

Fragmenten

"Fragmenten" is mijn persoonlijke website, de plek waar ik schrijf over de projecten en thema's waar ik bij betrokken ben, de boeken waar ik aan werk. In mijn leven probeer ik vast te houden aan wat in Psalmen 34:12 staat: "Wie is de man die lust heeft in het leven, die genoeg dagen liefheeft om het goede te zien?". Of het nu gaat om open ICT, digitale geletterdheid, interculturalisatie, of geloof en spiritualiteit, ik wil er mee bezig zijn om het goede te zien. Dat vereist soms, vaak wellicht, een scherp doordringen tot de kern van de zaak, een kritische beschouwing, het wegblazen van stof en slingers.