Hypeocratie

Uitgesteld

Een blanke, in een gekleurde wereld

Uitgesteld

Campagne Open Onderwijstoegang in de koelkast, tijd voor een andere lobby

Sinds september 2011 hebben we aandacht gevraagd voor het Magisterprobleem, of liever, het probleem van gebrekkige toegankelijkheid van online schoolomgevingen door het onvoldoende rekening houden met open standaarden en webrichtlijnen. We zijn er met zijn allen in geslaagd om veel herrie te maken. Dit heeft geresulteerd in kamervragen over het open standaardenbeleid van de overheid. De antwoorden van de minister van OCW toonden aan dat het open standaardenbeleid op basis van ‘high trust’ niet heeft gewerkt en dat een leveranciersafhankelijkheid door die minister niet erg wordt gevonden. Tien jaar na de motie Vendrik en vier jaar na de start van het actieplan Nederland Open in Verbinding moeten we deze conclusies trekken. De bal ligt nu op de helft van de Tweede Kamer. Wij hebben een stevig maatschappelijk probleem aangekaart, een probleem dat niet had bestaan als de overheid haar eigen open standaardenbeleid simpelweg had uitgevoerd. Als de situatie niet veranderd, dan wordt een substantiële groep leerlingen en studenten structureel buitengesloten van volledige en volwaardige deelname aan het onderwijs. Het is nu aan de Tweede Kamer om de regering opdracht te geven voor een steviger open standaardenbeleid, een beleid dat niet langer vrijblijvend is.

Vanuit onze campagne hebben we de GroenLinks-fractie voorzien van input voor een aanscherping van de motie Vendrik. Het aanleveren bij GL is logisch gezien de rol die zij heeft vervuld bij de oorspronkelijke motie Vendrik en bij de verschillende kamervragen. Wij wachten af welke volgende stappen in de Tweede Kamer worden gezet.

Goed, sinds kort is het wat onrustig in de TK, met de val van het kabinet, de onderhandelingen voor een alternatief akkoord en straks de verkiezingen. Gisteren heb ik hierover overleg gehad met Mark Lamer (FSFE Nederland). Mark heeft sinds begin dit jaar de coördinatie van de campagne in handen. Wij hadden nog twee grote initiatieven in de planning, namelijk juridische procedures richting de scholen en een onderzoek naar de toegankelijkheid van online schoolomgevingen (met daarin een analyse van beschikbare alternatieve pakketten). Beide initiatieven zijn, om verschillende redenen, op dit moment niet haalbaar. Het is mogelijk om rond het Magisterprobleem mensen in beweging te houden en er aandacht voor te vragen, maar dat moet dan wel effectief zijn.

Mijn inschatting is dat het orgaan dat iets met het signaal moet doen, de Tweede Kamer, daar de komende zes maanden (of wellicht langer) dat niet of onvoldoende gaat doen. Los van de verkiezingen speelt mee dat de TK een onderzoek naar ICT en overheid in de planning heeft en ik verwacht niet dat een aangescherpte motie Vendrik voor afronding van het onderzoek kans van slagen heeft. De grootste uitdaging is eerder om ervoor te zorgen dat de onderzoeksagenda ook het open standaarden- en open source beleid gaat omvatten, maar dat vereist een lobby waar ik niet de juiste persoon voor ben. Het lijkt me wel verstandig als de Nederlandse FOSS-gemeenschap (bedrijven, ontwikkelgemeenschappen, organisaties en enthousiaste individuen) zo snel mogelijk de hoofden bij elkaar steken om die lobby vorm te geven. Mijn voorstel is om iemand daar volledig vrij voor te maken en te betalen vanuit de middelen die we bij elkaar vrij moeten maken. Het zou een mooie stap zijn bij de verdere professionalisering van de FOSS-gemeenschap en het geeft ons een ‘fighting chance’ ten opzichte van de betaalde lobbyisten (denk maar even aan wat recent duidelijk is geworden rond de open standaardenconsultatie in Engeland).

Mark en ik hebben besloten om de campagne Open Onderwijstoegang voor nu te beëindigen. Het einddoel blijft overeind, maar de omstandigheden zijn er niet naar om daar de komende maanden op door te duwen. Het was een bijzondere periode met een samenwerking binnen de FOSS-gemeenschap die ik lang heb gemist. Wij hebben met zijn allen het onderwerp weer op de agenda in Den Haag gekregen, we hebben laten zien hoe zwak de uitvoering van het OS/OSS-beleid was en waar aanscherping nodig was. We hebben laten zien wat de maatschappelijke gevolgen zijn van een zwak OS/OSS-beleid. Vanuit scholen, ouders en leerlingen is druk ontstaan op Schoolmaster, meer scholen dan voorheen zijn zich bewust van het probleem. Wij willen jullie bedanken voor de steun en inzet die jullie hebben gegeven. Wij weten met zijn allen dat de inzet van OS/OSS een lange adem vergt. Wat volgt is een adempauze.

3 comments to Campagne Open Onderwijstoegang in de koelkast, tijd voor een andere lobby

  • Idee / suggestie : Zouden Bits of Freedom (BoF) en bijvoorbeeld Open Cultuur Data wellicht kunnen en willen ondersteunen met hun kennis, ervaringen en wellicht zelfs inzet ?!

    • Jan Stedehouder

      Bits of Freedom is aan het begin van de campagne al benaderd door een lid van het team. BoF vond dat het onderwerp niet tot hun domein behoorde en heeft, zoals te zien, ook de petitie niet ondertekend. Jammer genoeg wordt de relatie tussen onderwijs, open standaarden en het waarborgen van vrije toegang tot het internet daar niet voldoende gezien. Goed, dat recht hebben ze, maar ik heb het wel jammer gevonden.

      • Ot van Daalen van Bits of Freedom heeft deze keer aangeboden enige ondersteuning te bieden zoals je inmiddels weet. Vind ik mooi ! En niet te vergeten goed en nuttig. Verder is zijn reactie in lijn met de eerdere als ik het zo lees. Ook vanuit OSSLO, Marc Vloemans (voorzitter) heb ik een reactie ontvangen. En in de LinkedIn groepen NLLGG en …NOiV ook. Met name Stef Bon en Boudi van Vlijmen hebben aangeboden in actie te komen. Verder denkt o.a. Daniel von Asmuth actief mee. Tof dat je hier nog een aanvullend artikel aan hebt gewijd (!) : Wat moet een open standaarden- en open source lobbyist eigenlijk doen? Hartelijk dank voor al jouw inspanningen !

Fragmenten

"Fragmenten" is mijn persoonlijke website, de plek waar ik schrijf over de projecten en thema's waar ik bij betrokken ben, de boeken waar ik aan werk. In mijn leven probeer ik vast te houden aan wat in Psalmen 34:12 staat: "Wie is de man die lust heeft in het leven, die genoeg dagen liefheeft om het goede te zien?". Of het nu gaat om open ICT, digitale geletterdheid, interculturalisatie, of geloof en spiritualiteit, ik wil er mee bezig zijn om het goede te zien. Dat vereist soms, vaak wellicht, een scherp doordringen tot de kern van de zaak, een kritische beschouwing, het wegblazen van stof en slingers.