Hypeocratie

Uitgesteld

Een blanke, in een gekleurde wereld

Uitgesteld

UWV winnaar Gouden Webrazzie, Magister meeste nominaties


Ondanks de 200 nominaties voor Schoolmaster/ Magister heeft de jury toch besloten de Gouden Webrazzie 2012 toe te wijzen aan het UWV. Vervelend voor ons, maar toegestaan volgens de regels van de competitie. En, eerlijk is eerlijk, de onderbouwing van de beslissing is alleszins redelijk. De jury heeft gekozen voor de mensen die niet de vrijheid hebben een alternatief te gebruiken, zoals doven en slechthorenden richting het UWV. Over onze nominatie schreef de jury:

Linux is een besturingsprogramma voor je computer. Volgens de mensen die schoolmaster.nl nomineerden kun je met Linux niet gebruik maken van de online schoolomgeving Magister. Vrijwel alle nomineerders die iets invulden gaven aan goed te kunnen zien en horen en zij maken geen gebruik van hulpapparatuur zoals een brailleregel of vergrotingsapparatuur. Deze groep heeft de keuze om een ander besturingsprogramma te gebruiken, ook al willen velen van hen dit niet.

En hier zit een les in, voor ons. De kracht van de campagne Open Onderwijstoegang was dat wij het probleem met Magister aanpakten vanuit de open standaarden en de webtoegankelijkheidsrichtlijnen, vanuit het uitsluiten van leerlingen om volledig en volwaardig gebruik te kunnen maken van het online schoolgebouw. Wij hebben er vorig jaar geen anti-Microsoft/ pro-Linux campagne van gemaakt. Daar winnen we het simpelweg niet mee. Om die reden schreef ik bij de nominatie van Schoolmaster/ Magister ook het volgende:

Schoolmaster is verantwoordelijk voor het pakket Magister. Het is al geruime tijd bekend dat Magister, door het gebruik van Silverlight, onvoldoende toegankelijk is voor leerlingen met beperkingen. Daarnaast is het een online schoolomgeving die niet voor alle leerlingen apparaatsonafhankelijk toegankelijk is. De oplossing? Het bouwen van Magister conform de open standaarden richtlijn en de Webrichtlijnen.

De boodschap dat Silverlight echt niet meer kan is in de toelichting bij de nominaties goed doorgekomen, inclusief het formuleren van een alternatief (HTML5). Dat zijn de sterke argumenten. Argumenten als (geparafraseerd) Internet Explorer is brak, proprietary zooi zou helemaal niet mogen, Microsoft heeft flink betaald aan Schoolmaster voor het pushen van Silverlight zijn dat niet, als ze al waar zijn.

De kracht van een campagne en een lobby zit ‘m in het gebruik van de juiste argumenten, verpakt in een heldere boodschap die keer op keer door iedereen wordt herhaald. Wat zijn de juiste argumenten? Dat hangt af van de partij/organisatie die je in beweging wilt krijgen. Richting de Tweede Kamer was het noodzakelijk om te hameren op (1) het verplichtende karakter rond open standaarden dat de Tweede Kamer ten tijde van de motie Vendrik voor ogen stond en (2) de onrechtvaardigheid van het uitsluiten van leerlingen van het volledig en volwaardig volgen van onderwijs in de online omgeving (een koppeling van een fundamenteel recht aan een emotioneel argument).

Hebben we nu verloren? Natuurlijk niet. Dit was slechts een volgende stap in het op de agenda houden van de problematiek van het gebrek aan open standaarden en open source software in het onderwijs, in het zichtbaar houden van het falen van het overheidsbeleid in deze en de gevolgen daarvan voor substantiële groepen leerlingen. Op de site van Webrazzies staat goed uitgelegd wat het probleem van Schoolmaster/Magister is. Het is aan ons allen om iedere gelegenheid aan te grijpen om het probleem aan te kaarten: binnen de scholen, binnen de gebruikersgroep(en) van Schoolmaster/Magister, in ons contact met schooldirecteuren, schoolbesturen, gemeenteraadsleden, politieke bestuurders en Tweede Kamerleden. Jullie hebben met jullie nominaties voor de Gouden Webrazzie een bijdrage geleverd aan het behalen van het lange termijndoel, waarvoor dank.

Dat het UWV nu de winnaar is van de Gouden Webrazzie 2012 is ook goed nieuws, want ook daar gaat het om een online omgeving van een publieke organisatie. Uiteindelijk gaat het erom dat alle organisaties en instellingen die publiek geld ontvangen zich verplicht gaan houden aan open standaarden en toegankelijkheidsrichtlijnen.

Reageren is niet meer mogelijk..

Fragmenten

"Fragmenten" is mijn persoonlijke website, de plek waar ik schrijf over de projecten en thema's waar ik bij betrokken ben, de boeken waar ik aan werk. In mijn leven probeer ik vast te houden aan wat in Psalmen 34:12 staat: "Wie is de man die lust heeft in het leven, die genoeg dagen liefheeft om het goede te zien?". Of het nu gaat om open ICT, digitale geletterdheid, interculturalisatie, of geloof en spiritualiteit, ik wil er mee bezig zijn om het goede te zien. Dat vereist soms, vaak wellicht, een scherp doordringen tot de kern van de zaak, een kritische beschouwing, het wegblazen van stof en slingers.