Hypeocratie

Uitgesteld

Een blanke, in een gekleurde wereld

Uitgesteld

Lezen, lezen en nog eens lezen

‘Technology Barrier’ zou heel makkelijk op een boek kunnen uitdraaien over ‘informatiestress’ of ‘hoe om te gaan met een overvloed aan informatie’. Bij de inleesfase van een nieuw boek kijk ik altijd met tevredenheid terug op mijn oorspronkelijke opleiding tot historicus (om precies te zijn, een maatschappijhistoricus). Volgens mij kan een historicus met twee situaties prima uit de voeten: een situatie waarin nauwelijks primair bronmateriaal is (en daar nog een mooi en zinnig verhaal omheen bouwen) en een situatie waar je verzuipt in primair bronmateriaal (en daar weer een compact, mooi en zinnig verhaal uit destilleren). Voor ‘Technology Barrier’ gaat de tweede situatie wel op.

Een deel van het boek gaat straks over actuele en (verwachte) toekomstige trends over de samenleving en de technologie. Je moet dan denken aan BYOD, (private) cloud, big data, zeg maar de usual suspects van dit moment tot aan het (in mijn ogen) meer esoterische ‘singularity’ en de scherper worden contouren van bijvoorbeeld het ‘internet of things’, ‘quantified self’, nanotechnologie, e-health. De primaire focus is voor mij niet om al deze trends te duiden en in een toekomstperspectief te plaatsen. Ik vind het belangrijker om te bestuderen en vast te leggen hoe anderen er over denken en schrijven en welke impact dat heeft op besluitvorming, op het denken over technologie in het algemeen en op bedrijven, overheden, organisaties en individuen. De hoeveelheid trends die ik nu in de gaten hou maakt dat ik midden in een rivier van artikelen, wc-eend rapporten en whitepapers sta. Het is dan iedere keer weer opvallend hoe weinig oorspronkelijke content werkelijk wordt geschreven, maar misschien is dat ook een deel van de aard van het internet. In dit verband moet ik toch even verwijzen naar Media Update, een nieuwsbrief die drie maal per week verschijnt, met een solide selectie van nieuws over technologie en samenleving inclusief – en dat is de belangrijkste meerwaarde voor mij – de oorspronkelijke brondocumenten.

Voor een ander deel van het boek kijk ik naar de ‘verstilde gedachtenvorming’ over technologie en samenleving, oftewel, de boeken die zijn gepubliceerd. Het maakt mij dan niet uit of ik het met de gedachtenvorming van de auteurs eens ben. Dat levert een eclectische lijst op, al moet ik toegeven een lichte bias te bespeuren voor auteurs met een techno-kritische of zelfs anti-technologische insteek. Misschien een bewuste of onbewuste tegenhanger van de positieve hypologie die veel van het schrijfwerk in de rivier kenmerkt? In ieder geval sluit het aan bij een stukje neo-ludditisch denken in mijzelf.

image: http://technologybarrier.files.wordpress.com/2013/02/0_home_jan_dropbox__boek__technology_deel_van_de_leeslijst.png

Op de leeslijst staan nu werken van Nicholas Carr, Douglas Rushkoff, Neil Postman, Theodore Roszak, Kirkpatrick Sale, Lewis Mumford, Max Otte, Alex Rühle, Ilja Trojanow, Geert Lovink, Don Tapscott et cetera. De lijst is groeiende en voel je vrij om in de reacties nieuwe titels voor te stellen.

En ja, de uitdaging is om niet meegesleept te worden en maar meer en meer boeken, artikelen, rapporten, studies en trends toe te voegen. Binnenkort wordt het tijd om het geheel weer af te bakenen en alles te ijken aan de centrale vraag die aan ‘Technology Barrier’ ten grondslag ligt: “Waarom begrijpen wij technologie niet?”.

Reageren is niet meer mogelijk..

Fragmenten

"Fragmenten" is mijn persoonlijke website, de plek waar ik schrijf over de projecten en thema's waar ik bij betrokken ben, de boeken waar ik aan werk. In mijn leven probeer ik vast te houden aan wat in Psalmen 34:12 staat: "Wie is de man die lust heeft in het leven, die genoeg dagen liefheeft om het goede te zien?". Of het nu gaat om open ICT, digitale geletterdheid, interculturalisatie, of geloof en spiritualiteit, ik wil er mee bezig zijn om het goede te zien. Dat vereist soms, vaak wellicht, een scherp doordringen tot de kern van de zaak, een kritische beschouwing, het wegblazen van stof en slingers.