Hypeocratie

Uitgesteld

Een blanke, in een gekleurde wereld

Uitgesteld

Voet tussen de deur van het geweten

Met enige regelmaat schrijf ik ook over mijn geloofsovertuiging en de onderwerpen die mij als Jehovah’s Getuige bezig houden. Dankzij dat soort artikelen ben ik recentelijk benaderd door de symposiumcommissie van de Medische Faculteitsvereniging Nijmegen. De MFVN organiseert op 11 maart het symposium: “Geloof in de geneeskunst“. De vraag was of ik iets kon vertellen over de rol van het geloof en geweten in relatie tot medische behandelingen. En dan gelijk de wat zwaardere vraagstukken als orgaandonatie en levenseindebeslissingen. Ik heb wel zin om daar meer over te vertellen. Ik vind het so wie so een prima initiatief om een bewust stil te staan bij de rol die geloofsovertuigingen kunnen en mogen spelen in de relatie arts-patiënt.

De introductietekst voor de lezing is:

“Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen”, zo stelt de artseneed. Maar wat doe je als het geweten, de geloofsovertuiging van een patiënt in jouw ogen de meest effectieve behandeling in de weg staat? Als je er vast van overtuigd bent dat het eerbiedigen van het geweten van de patiënt tot schade gaat leiden?

Jehovah’s Getuigen staan bekend om hun consequente weigering bloedtransfusies te aanvaarden. De medische wetenschap heeft hierop ingespeeld door nieuwe behandelmethoden en chirurgische technieken te ontwikkelen. Meerdere ziekenhuizen bieden inmiddels bloedloze chirurgie aan. Maar dit betekent niet automatisch dat het spanningsveld tussen medische techniek, de kennis en vaardigheden van de medische staf en het geweten van de patiënt dan is opgelost.

In de lezing “Voet tussen de deur van het geweten” bespreekt Jan Stedehouder, een van Jehovah’s Getuigen, zijn zienswijze op de rol van het geweten in relatie tot medische behandelingen en medisch personeel. Welke rol speelt de geloofsovertuiging bij het al dan niet accepteren van medische behandelingen, waaronder orgaantransplantatie en levenseindebeslissingen? Heeft dit voor alle Jehovah’s Getuigen dezelfde vertaling? Wat verwacht hij van de medische staf? En, niet onbelangrijk, welke rol mag het geweten van de arts daarin spelen?

Inschrijving is gratis. Ik weet niet of en in hoeverre gasten van buiten welkom zijn, maar een kort mailtje naar de symposiumcommissie brengt vast snel uitsluitsel.

Reageren is niet meer mogelijk..

Fragmenten

"Fragmenten" is mijn persoonlijke website, de plek waar ik schrijf over de projecten en thema's waar ik bij betrokken ben, de boeken waar ik aan werk. In mijn leven probeer ik vast te houden aan wat in Psalmen 34:12 staat: "Wie is de man die lust heeft in het leven, die genoeg dagen liefheeft om het goede te zien?". Of het nu gaat om open ICT, digitale geletterdheid, interculturalisatie, of geloof en spiritualiteit, ik wil er mee bezig zijn om het goede te zien. Dat vereist soms, vaak wellicht, een scherp doordringen tot de kern van de zaak, een kritische beschouwing, het wegblazen van stof en slingers.