Hypeocratie

Uitgesteld

Een blanke, in een gekleurde wereld

Uitgesteld

Schrijversmist en spirituele herijking

Een tijdje geleden besefte ik dat ik 10 jaar geleden ben begonnen met het schrijven van artikelen. Het was, destijds, een manier om mijn hobby – het spelen met en testen van eindgebruikerssoftware- enige structuur te geven. Drie jaar later kwam de kans voorbij om een boek te schrijven. Terugkijkend op de artikelen, boeken, nieuwsberichten en blogbeschouwingen zie ik een enorme productie met hier en daar een zelfgekozen ‘sabbatical’. Een periode als nu, een periode waarin ik nauwelijks tot niets op papier kan krijgen, is …. anders. Niet dat ik helemaal niets schrijf. Recentelijk heb ik de contouren geschetst van MyHealth, een uitwerking van het paradigma van radicale individualisering van ICT. Maar voor de rest heb ik ….geen …. zin. En, naarmate de weken verstrijken, vind ik het wel prima zo. Waar de mist over mijn schrijverschap maar niet wil optrekken wordt het op het spirituele vlak een heel stuk helderder.

De afgelopen weken maak ik, wat ik maar even noem, een spirituele herijking door. Maart en april zijn altijd al bijzondere maanden met als centrale dag de Gedachtenisviering, het stilstaan bij de dood van Jezus Christus (dit jaar op 26 maart). In deze periode besteed ik meer tijd ‘op straat’, ga ik vaker van huis tot huis. Dit jaar heb ik het gekoppeld aan extra activiteiten in de gemeente waar ik dien: herderlijke bezoeken, lezingen. Toevalligerwijs kreeg ik een uitnodiging om een presentatie te geven op het symposium ‘Geloof in de Geneeskunst’. Het is lekker druk en -naast mijn reguliere werk- heb ik niet veel tijd of energie over voor andere dingen. Door zo’n vrijwel complete focus op het geestelijke aspect van mijn leven ga ik alle andere aspecten op een andere manier bekijken. En beoordelen.

Wat mij betreft mag elke maand zo druk zijn op geestelijk vlak als het nu is. Het geeft me een hoop energie en voldoening. Het centrum van Utrecht is een compleet andere plek om van huis tot huis te gaan dan Rotterdam Zuid, maar geleidelijk aan krijg ik er grip op.
De afgelopen weken ben ik beter gaan beseffen hoe ik met een aantal energievreters om wil gaan. Vorig jaar heb ik mijn betrokkenheid bij een aantal leuke en boeiende projecten beëindigd om mentale ruimte te maken voor de boeken die ik wil schrijven. Vanuit een gevoel van persoonlijke of maatschappelijke verantwoordelijkheid heb ik weer andere zaken opgepakt, maar ik merk dat sommigen daarvan meer tijd en energie vergen dan ik er in wil steken. Het gaat er niet om welke dat zijn. Voor mij gaat het er om dat mijn leven zich al een tijdje in een andere richting beweegt, met nieuwe accenten en uitdagingen.

Of en wanneer de schrijversmist ook zal optrekken weet ik echt niet. Voor nu laat ik het tijdspad van mijn schrijfplannen voor wat het is. Komt er in 2013 een nieuw boek uit de mist tevoorschijn, dan is dat goed, maar wordt het pas 2014 dan is dat ook prima.

Reageren is niet meer mogelijk..

Fragmenten

"Fragmenten" is mijn persoonlijke website, de plek waar ik schrijf over de projecten en thema's waar ik bij betrokken ben, de boeken waar ik aan werk. In mijn leven probeer ik vast te houden aan wat in Psalmen 34:12 staat: "Wie is de man die lust heeft in het leven, die genoeg dagen liefheeft om het goede te zien?". Of het nu gaat om open ICT, digitale geletterdheid, interculturalisatie, of geloof en spiritualiteit, ik wil er mee bezig zijn om het goede te zien. Dat vereist soms, vaak wellicht, een scherp doordringen tot de kern van de zaak, een kritische beschouwing, het wegblazen van stof en slingers.