Hypeocratie

Uitgesteld

Een blanke, in een gekleurde wereld

Uitgesteld

Genezen van het Big Brother-syndroom?

1984 by George OrwellAls het gaat om het schrijven van een volgend boek wandel ik nog rustig door de mist. Ik merk dat ik niet kan schrijven van een ‘writer’s block’, want ik schrijf meer dan genoeg. Alleen niet online en niet aan mijn volgende boek. Het is meer een schrijversmist: ik weet globaal wel waar ik over wil schrijven, maar het geheel is nog niet scherp genoeg. Plus, ik heb – na het jaar in, jaar in één a twee boeken geschreven te hebben – ook even geen zin in een nieuw boek. Het wil niet zeggen dat ik stil zit. De afgelopen maanden ben ik een aantal maal geïnterviewd over ‘bring your own device’, recent nog voor het Financieele Dagblad (PDF). Het onderwerp blijft actueel al zie ik wel een verschuiving in hoe we in Nederland BYOD verder oppakken. Volgende week donderdag, 11 april 2013, geef ik een lezing over een onderwerp dat dichter bij het boek over ‘Technology Barriers’ ligt, met als titel “Genezen van het Big Brother-syndroom?”

Het is een lezing in het kader van de Cunningham Lindsey Masterclass 2013. Het thema van de masterclass, gericht op deelnemers uit de aansprakelijkheidswereld, is: “Het glazen huis. Manoeuvreren langs de scherpe randen van de privacy?!”. De lezingen pakken het onderwerp “privacy” op vanuit verschillende gezichtspunten. Ik vlieg het onderwerp aan vanuit het individuele perspectief en het raamwerk van digitale geletterdheid. De aankondiging van “Genezen van het Big Brother – syndroom” is:

Wij vertrouwen stemcomputers niet, vertrouwen de kastjes voor de kilometerheffing niet en zien het elektronisch patiëntendossier al helemaal niet zitten.
Het Big Brother-syndroom maakt ons huiverig voor wat overheden en (grote) bedrijven met onze gegevens kunnen doen. En ieder bericht over lekke websites en datalekkage sterkt ons in dat syndroom.
Tegelijkertijd maken we massaal gebruik van gratis online diensten als Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Pinterest, Tumblr, koppelen we zonder veel problemen deze diensten aan onze contactgegevens en trekken dit samen op onze smartphones en tablets. We gebruiken Twitter, Facebook en Google als identiteitsdiensten voor een breed scala aan apps en oline diensten voor CRM, projectmanagement, financiën, documentcreatie, co-creatie en -uitwisseling. Bedrijven staan onder druk om bedrijfskritische applicaties en -gegevens op vergelijkbare, lees: eenvoudige, wijze beschikbaar te stellen voor de medewerkers die met hun eigen smartphone en tablets aan het werk willen.

Jan Stedehouder vraagt zich in deze lezing af waar dit inconsequente gedrag vandaan komt? Wat is de impact van fenomenen als Consumerization of IT, het Internet of Things en Quantified Self in het licht van bredere maatschappelijke en sociale trends? En wat moeten we doen om te genezen van het Big Brother-syndroom?

De masterclass is kosteloos en vindt plaats in hotel Figi te Zeist. Aanmelding is wel vereist.

Reageren is niet meer mogelijk..

Fragmenten

"Fragmenten" is mijn persoonlijke website, de plek waar ik schrijf over de projecten en thema's waar ik bij betrokken ben, de boeken waar ik aan werk. In mijn leven probeer ik vast te houden aan wat in Psalmen 34:12 staat: "Wie is de man die lust heeft in het leven, die genoeg dagen liefheeft om het goede te zien?". Of het nu gaat om open ICT, digitale geletterdheid, interculturalisatie, of geloof en spiritualiteit, ik wil er mee bezig zijn om het goede te zien. Dat vereist soms, vaak wellicht, een scherp doordringen tot de kern van de zaak, een kritische beschouwing, het wegblazen van stof en slingers.