Hypeocratie

Uitgesteld

Een blanke, in een gekleurde wereld

Uitgesteld

Van Technology Barrier naar Hypeocratie

Ik heb de afgelopen periode omschreven als ‘wandelen in een schrijversmist’, enerzijds wel weten welke kant ik op wilde met volgende schrijfprojecten, nog wat moeite hebbend om oudere projecten helemaal los te laten en anderzijds ook onvoldoende scherp voor ogen hebben waar de volgende boeken precies over moeten gaan. De containers waren wel duidelijk: Technology Barrier, over digitale geletterdheid, nieuwe technologie en de vraag waarom we die niet begrijpen; en Gekleurde wereld, over interculturele hulpverlening. Het werd ook niet veel scherper omdat ik helemaal geen zin had om te schrijven. Op een gegeven moment besloot ik om verschillende aangereikte artikelen te schrappen en de betrokkenen te informeren dat ik 2013 tot sabbatical had verklaard. Dat gaf rust.

Tunnel to Nowhere

‘Niks doen’ zit niet echt in mijn systeem en ik heb me de afgelopen maanden prima vermaakt met het kloppen op de deuren in Utrecht, met pastorale zorg, met lezingen. Ik merk dat ik daarmee een nieuw evenwicht in mijn leven heb gevonden. En dat prikkelt vervolgens weer het verlangen te gaan schrijven.

Maar goed, het ontbrak aan inspiratie en scherpte. De scherpte kwam, een beetje, door het verzoek van de uitgever om een outline voor Technology Barrier op te stellen. De inspiratie kwam, zoals wel vaker, door mij juist niet in het onderwerp te verdiepen maar te grasduinen in andere weiden, zoals de voedselindustrie, of te lezen over bijvoorbeeld de geschiedenis van Scientology, de financieel-economische crisis en de rol van banken, of – het kan echt gekker – survival in stedelijke gebieden, een stukje geschiedenis van de CIA en het groeiende gebruik van drones.
Het totale effect was dat ik steeds verder kwam te staan van een insteek vanuit de techniek en meer terugkeerde naar de rode draad van mijn boeken en artikelen: de individuele persoon. De mens als gebruiker, consument, co-producent van (nieuwe) technologie. Maar ook de mens als onderdeel van dynamische krachtenvelden, zoals bredere sociaal-maatschappelijke trends, culturele contexten, macro-economische en micro-economische invloeden, de (semi-) autonome progressie van wetenschappelijke vernieuwing en technologische innovatie. En dit alles in relatie tot de vrije wil en de ruimte voor individuele expressie.

“Technology Barrier” paste steeds minder bij die rode draad en na wat vrije associatie met trefwoorden en onderwerpen bleef “Hypeocratie” (uit te spreken als hype-o-cratie) hangen als nieuwe titel. De schrijversmist trok een heel stuk weg. Ik geef toe dat deze titel riskant is. Als je het boek straks in de (digitale) boekhandel ziet staan, zul je aan de hand van de titel alleen geen conclusie trekken over de inhoud. Daarvoor is de titel niet beschrijvend genoeg. Voor ik het weet zet een argeloze medewerker of klant het boek op het schap “Psychologie en zelfhulp”. Hmmm, ik geloof dat de verkoopkansen dan wellicht zelfs beter worden ;).

Maar zonder gekheid, Hypeocratie is voor mij de juiste titel. Hij stimuleert de creativiteit en helpt om het onderwerp verder te uit te werken.  De afgelopen dagen heb ik ruim 2000 notities, rapporten en whitepapers in mijn Evernote-account kunnen ordenen en ben ik direct tegen een aantal gaten in het benodigde materiaal aangelopen. Ik heb een nieuwe online stek voor het schrijven van artikelen en ruwe hoofdstukken: www.hypeocratie.nl, wat doorverwijst naar een site bij WordPress.com. Bij het schrijven van  het BYOD-boek is WordPress.com mij goed bevallen. Ik heb minder mogelijkheden dan bij een zelfgehoste website, maar ik hoef me ook alleen te concentreren op de content, niet op het onderhoud en het beveiligen.

Hoe en waar Hypeocratie als boek uiteindelijk zal verschijnen is nog even onbekend. De richtdatum is eind 2013. De artikelen verschijnen natuurlijk veel eerder, in eerste instantie verkennend en beschrijvend met wat later in het schrijfproces de meer doorwrochte en analytische stukken.  Het eerste artikel: “Begrijp jij de hypeocratie?” staat inmiddels online.

Nee, de sabbatical is nog niet voorbij, de schrijversmist is nog niet helemaal opgetrokken. Waar ik de komende maanden over ga schrijven, en in welk tempo, wordt volledig bepaald door de mate waarin ik er zin in heb. Zonder deadlines, zonder verplichtingen. Het moet vooral leuk blijven :-).

Reageren is niet meer mogelijk..

Fragmenten

"Fragmenten" is mijn persoonlijke website, de plek waar ik schrijf over de projecten en thema's waar ik bij betrokken ben, de boeken waar ik aan werk. In mijn leven probeer ik vast te houden aan wat in Psalmen 34:12 staat: "Wie is de man die lust heeft in het leven, die genoeg dagen liefheeft om het goede te zien?". Of het nu gaat om open ICT, digitale geletterdheid, interculturalisatie, of geloof en spiritualiteit, ik wil er mee bezig zijn om het goede te zien. Dat vereist soms, vaak wellicht, een scherp doordringen tot de kern van de zaak, een kritische beschouwing, het wegblazen van stof en slingers.