Hypeocratie

Uitgesteld

Een blanke, in een gekleurde wereld

Uitgesteld

Werkgroep NOiV 2.0 – nadenken over een nieuwe horizon

Hoe zou ik me voelen als ik verantwoordelijk was voor de uitvoering van een prachtig beleidsprogramma, maar vervolgens (1) merk dat ik nauwelijks instrumenten heb om de doelstellingen te realiseren, (2) mijn opdrachtgever parallelle besluiten neemt die niet bijdragen tot verbetering van de situatie, (3) ik daar ook niet al te veel over mag zeggen in het publieke debat en (4) vervolgens wel wordt afgerekend op het niet behalen van de doelstellingen? In mijn dagelijkse werk, waarbij mijn collega’s proberen een zeer moeilijke groep mensen weer op het rechte pad te krijgen, zou ik dat niet accepteren. Duidelijkheid, eerlijkheid, openheid, het bieden en krijgen van rugdekking en het toerusten met de juiste bevoegdheden en instrumenten zijn zo wat sleutelbegrippen die dan door mijn hoofd schieten. En volgens mij maakt het domein waarop je dan opereert niet zo heel veel uit.

Sympathie én kritiek

Vanuit dit perspectief is er zeker sympathie voor de taaie klus die het Programmabureau NOiV voor de kiezen heeft gekregen, en dan hebben we het nog niet over (5) het gegeven dat grote delen van het overheidsapparaat helemaal niet zit te wachten op open standaarden en open source software en (6) dat diezelfde overheid op het gebied van grote ICT-projecten ook niet echt een ‘triple A’ reputatie hoog hoeft te houden. Die sympathie staat kritiek overigens niet in de weg. Laag voor laag wordt het publiciteitsvernis rond de uitvoering van het actieplan afgepeld en Brenno de Winter speelt daar een grote rol bij. Met zijn WOB Open source, met zijn [. ..]

→ Lees verder: Werkgroep NOiV 2.0 – nadenken over een nieuwe horizon

Het verschil tussen open en open

Naar aanleiding van onze aankondiging over Open 2.0 op LinkedIn kreeg ik de volgende vraag (de vraag en de daaropvolgende uitwisseling verliep via de persoonlijke berichtendienst van LinkedIn, ik heb dus alle identificerende kenmerken van de vraagsteller verwijderd):

Jan, ik begrijp niet waarom Linkedin niet open is. Iedereen kan zich toch inschrijven? En je hoeft niet alles prijs te geven aan Linkedin (als je dat niet wilt).

Een heldere vraag. Waarom een nieuw platform beginnen als LinkedIn op zich open staat voor aanmelding voor eenieder die dat wil? Mijn antwoord was als volgt:

Ja en nee. LinkedIn is toegankelijk voor eenieder die zich in wil schrijven. Bij de registratie krijg je een kleine collectie vragen voorgeschoteld met de aanduiding dat de informatie verplicht is. Dat is te omzeilen maar dat is niet duidelijk aangegeven. Wij merken nu al dat niet iedereen in het open domein op die vragen zit te wachten.

Om de discussies in een groep te kunnen lezen moet je vervolgens afzonderlijk bij de groep aangemeld zijn. Dat is op zich een kleine drempel maar betekent ook de informatie in die discussie niet open is in de zin van ‘verspreidbaar, deelbaar’. Ik merkte dat direct bij de discussie over de weggevallen consultatiedag tussen het PB NOiV en de open gemeenschappen. Niet alle lezers van mijn blog konden de meldingen in de NOiV LinkedIn groep lezen omdat ze én niet waren aangemeld bij LinkedIn en niet bij de NOiV groep. Kortom, content wordt ‘vastgehouden’ achter twee lagen.

Op de derde plaats is het [. ..]

→ Lees verder: Het verschil tussen open en open

Open 2.0 en een vliegende start

Het Open 2.0 platform is nog slechts kort in de lucht (en er wordt nog volop gesleuteld aan de functionaliteiten) maar het is goed te zien dat de nieuwe aanmeldingen gestaag binnen komen. De eerste groepen zijn gevormd, de eerste discussies op gang gebracht. Op de About pagina staat meer informatie over ontstaan en doelstelling. Wat wil Open 2.0 worden/zijn?

Wouter Tebbens heeft in een e-mail bericht het woord ‘hub’ geïntroduceerd voor een soortgelijk platform bij FKI en daarmee wordt in een woord de plaats van Open 2.0 gevat. Het is geen overkoepelend platform, geen grote bijéénbrenger, maar een plek waar kennis, informatie en discussie samen kunnen komen. Open 2.0 ontwikkelt zich tot een nieuw ankerpunt waar vrij, open en transparant de sleutelwoorden zijn. Het begrip ‘hub’ omvat samenwerking, uitwisseling van kennis en informatie, de kans op met wisselende partners projecten op te zetten en grote flexibiliteit. Het is misschien ook maar goed dat Open 2.0 geen paraplu of koepelorganisatie wil zijn. Koepels krijgen al snel een eigen dynamiek, met eigen belangen en dat leidt eerder tot verstarring.

Vanochtend schoten mij gedachten te binnen over de softwarematige wortels van vrije en open source. In de Unix-wereld was/is geen voorkeur voor grote, alomvattende applicaties, maar wordt liever gekozen voor kleine, specifieke tools die goed kunnen samenwerking. Zo zie ik Open 2.0 ook. Het is vooral van belang dat ieder individu, iedere organisatie, iedere community vooral blijft doen waar hij/zij/het goed in is. Waar de eigen passie voor ‘open’ naar uit gaat. Open 2.0 is [. ..]

→ Lees verder: Open 2.0 en een vliegende start

Fragmenten

"Fragmenten" is mijn persoonlijke website, de plek waar ik schrijf over de projecten en thema's waar ik bij betrokken ben, de boeken waar ik aan werk. In mijn leven probeer ik vast te houden aan wat in Psalmen 34:12 staat: "Wie is de man die lust heeft in het leven, die genoeg dagen liefheeft om het goede te zien?". Of het nu gaat om open ICT, digitale geletterdheid, interculturalisatie, of geloof en spiritualiteit, ik wil er mee bezig zijn om het goede te zien. Dat vereist soms, vaak wellicht, een scherp doordringen tot de kern van de zaak, een kritische beschouwing, het wegblazen van stof en slingers.