Hypeocratie

Uitgesteld

Een blanke, in een gekleurde wereld

Uitgesteld

Gezocht: schrijver(s) voor de Basiscursus Scribus, Inkscape en GIMP

Ik ben op zoek naar een of meerdere (aspirant-)schrijvers die de Basiscursus Scribus, Inkscape en GIMP willen schrijven. Dit boek is door mij aangeboden aan Academic Service als mogelijke titel en de uitgever is er erg enthousiast over. Helaas kan ik het boek wegens persoonlijke omstandigheden niet zelf schrijven. Vervelend voor mij, maar een kans voor jou.

Update: Inmiddels hebben zich drie aspirant-auteurs aangemeld. We maken binnenkort een afspraak bij/met de uitgever.

Misschien heb je zoiets van: “Ja, ik ken het programma goed, maar ik heb nog nooit eerder een boek geschreven”. Geen probleem. Voordat ik mijn eerste boek uit kon geven, had ik ook nog nooit een boek geschreven. Eerlijk gezegd, het is helemaal niet zo ingewikkeld. Je hoeft ook niet helemaal blanco te beginnen, want de outline van het boek ligt al klaar. En ik ben beschikbaar voor begeleiding en coaching.

Waar moet de Basiscursus Scribus, Inkscape en GIMP over gaan?

Deze Basiscursus moet de lezer stap-voor-stap, laag-voor-laag meenemen in het opbouwen van een digitale publicatie. Dat kan een eigen e-boek zijn, of een mooi opgemaakte lesbrief, brochure of jaarrapportage. Veel mensen maken voor zulke publicaties gebruik van een tekstverwerker aangevuld met wat afbeeldingen en standaardopmaak. Dat gaat op een gegeven moment wel vervelen en als je wat creatiever aan het werk wilt gaan, dan loop je gewoon tegen de grenzen van een tekstverwerker aan.

Uit eigen ervaring weet ik dat het best eenvoudig is om een prachtige publicatie samen te stellen met behulp van een DTP-programma (Scribus), een tekenprogramma (Inkscape) [. ..]

→ Lees verder: Gezocht: schrijver(s) voor de Basiscursus Scribus, Inkscape en GIMP

Basiscursus Ubuntu 12.04 verschenen, win een van de vijf gratis workshops

Gisteren gleden de eerste exemplaren van de nieuwe Basiscurusus Ubuntu door de brievenbus. Dit is al weer de derde uitgave van de Basiscursus Ubuntu. Deze editie is bedoeld voor mensen die met Ubuntu 12.04 of de recent uitgekomen Ubuntu 12.10 aan de slag willen. Ik wil maar gelijk beginnen met het bedanken van mijn co-schrijver, Gijs van der Poel. Gijs en ik schreven eerder Probleemloos overstappen op Linux en hij was een waardevolle ondersteuning voor Frits de Jong en mijzelf bij het werken aan de vorige editie van de Basiscursus Ubuntu. Natuurlijk ook een bedankje voor het team bij SDU/Academic Service (Marcel Roozeboom, Judith Ruijgrok, Ron Heijer en Sjef Nix) en de begeleiding die zij op verschillende momenten hebben gegeven. En, nooit te vergeten, de ondersteuning die Nel van der Poel en Agnes Stedehouder op de achtergrond hebben gegeven. Agnes vraagt zich iedere keer af of ik wel weer een boek moet schrijven, en ze is dankbaar dat het opnieuw achter de rug is. 😉 Ter gelegenheid van de vrijgave van het nieuwe boek schrijf ik een wedstrijd uit. Je kunt een van de vijf gratis workshops “Beginnen met Ubuntu 12.04/12.10” winnen. Wat moet je daarvoor doen?

Ik wil graag wat extra aandacht genereren voor Ubuntu als goed alternatief voor Windows (XP/Vista/7/8) en dat verhaal op het netvlies brengen van mensen die nog niet eerder met Ubuntu hebben gewerkt. De opdracht is nu: ontwerp een leuke, interessante, prikkelende, enthousiasmerende lokale campagne waarmee je Ubuntu promoot op een school, in [. ..]

→ Lees verder: Basiscursus Ubuntu 12.04 verschenen, win een van de vijf gratis workshops

Twee open source projecten afgesloten

Gisteren is het manuscript van de volgende Basiscursus Ubuntu naar de uitgever gestuurd. Wat volgt zijn een aantal redactieslagen om het geheel drukklaar te krijgen, maar het meeste werk ligt achter ons. Vlak voor het weekend kwam het bericht dat de remaster voor het MUP One-project het prima lijkt te doen. Het project gaat nu een volgende fase in, een fase waar ik geen actieve betrokkenheid meer bij zal hebben. Het was de bedoeling om mijn tafel leeg te ruimen voor nieuwe projecten. Met het afronden van de Basiscursus Ubuntu en het opleveren van de remaster voor MUP One zijn de twee belangrijkste open source projecten afgesloten. En daarmee sluit ik voorlopig ook een periode in mijn leven af waarin open source een belangrijke rol speelde.

Een volgend boek over Ubuntu zie ik niet snel gebeuren. Na tweemaal Probleemloos overstappen op Linux, driemaal de Basiscursus Ubuntu en eenmaal Snel aan de slag met Ubuntu ben ik er wel even klaar mee. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo is mijn belangstelling al een tijdje aan het verschuiven. Het boek over Bring your own device liet me een nieuwe weg zien waarop ik met open ICT bezig kan zijn. BYOD sluit ook goed aan bij mijn gedachten over technologie-ontwikkeling, digitale geletterdheid en hoe we daar mee verder moeten gaan.

Een wat minder positieve reden is de ontwikkeling van de grafische werkomgevingen voor Linux desktops. Ik had gehoopt dat Unity bij Ubuntu 12.04 een hoger niveau van volwassenheid had bereikt. Maar het is het nog steeds [. ..]

→ Lees verder: Twee open source projecten afgesloten

Onderwijsminister toont definitief falen open standaardenbeleid aan

De minister van Onderwijs heeft de tweede set vragen over het open standaardenbeleid beantwoord. Dat de minister er dit keer wat meer tijd heeft genomen voor het beantwoorden van die vragen is niet zo’n probleem. De vorige keer werd de klus snel afgeraffeld en moesten we de conclusie trekken dat de minister geen problemen had met leveranciersafhankelijkheid. De tweede set vragen hebben we kunnen crowdsourcen zodat er een maximale input was vanuit het veld. Dat had een goed signaal richting de minister moeten zijn, maar helaas. Uit haar antwoorden blijkt dat ze niet alleen geen probleem heeft met leveranciersafhankelijkheid, maar ook dat ze de leverancier die het probleem heeft veroorzaakt – Schoolmaster- op de blauwe ogen geloofd dat er echt geen probleem is met de toegankelijkheid van Magister (ja, voor die rare Linuxgebruikers, en mensen die Opera als webbrowser willen gebruiken). De reacties op Webwereld waren glashelder: Schoolmaster neemt al geruime tijd een loopje met de waarheid, ook in het artikel waarin het -heel toevallig- bezweert dat Magister en Silverlight toekomstvast zijn. Dat gezaghebbende Microsoftwatchers Silverlight al hebben gekenmerkt als een aflopende technologie en dat Schoolmaster ´vergeten´ is de Blackberry te noemen in het overzicht, dat maakt voor deze minister niets uit. Ja, ze gaat wel met Schoolmaster praten. Wat is daar mis mee?

[. ..]

→ Lees verder: Onderwijsminister toont definitief falen open standaardenbeleid aan

Tijd om te gaan bellen of schrijven voor Open Onderwijstoegang en een open overheid

Op donderdag 1 maart bespreekt de Tweede Kamer een aantal ICT-rapportages, waaronder de verschillende antwoorden op het rapport “Open standaarden en open source software bij de Rijksoverheid” van de Algemene Rekenkamer, de iOverheid en de toegankelijkheid van overheidswebsites. Ik denk dat velen van ons nog steeds hoofdpijn hebben van het rapport van de Algemene Rekenkamer en iedere keer als ik zie dat het rapport in het buitenland wordt gebruikt om te ‘bewijzen’ dat door de inzet van open standaarden en open source geen kostenbesparingen te realiseren zijn word ik boos. De afgelopen maanden zijn we vooral bezig geweest met de campagne Open Onderwijstoegang waarbij we –onder andere- de schijnwerpers hebben gezet op de beroerde implementatie van het actieplan Nederland Open in Verbinding in het onderwijs. Met het beëindigen van de werkzaamheden van het programmabureau Nederland Open in Verbinding is er ook geen centrale aanzwengeling meer van het open standaarden- en open sourcebeleid. De verantwoordelijkheden en taken zijn nu versnipperd over meerdere organisaties, en geen daarvan valt (volgens mij) onder directe ministeriële verantwoordelijkheid, waarmee de mogelijkheden voor de Tweede Kamer om het beleid te controleren nog verder zijn beperkt (en het was al niet zo super). Indien de noodzaak van open standaarden (en de voorkeur voor open source software) nu stevig tussen de oren van beslissers, ambtenaren en uitvoerders zat, dan zouden we ons niet eens zo heel zorgen hoeven te maken. Maar helaas, dat is verre van het geval zoals onder andere bleek bij een presentatie over de ‘gesloten’ Rijkscloud [. ..]

→ Lees verder: Tijd om te gaan bellen of schrijven voor Open Onderwijstoegang en een open overheid

Geen BYOD zonder Open Onderwijstoegang

Louis Hilgers (van onder andere ICTnieuws) stuurde me eerder deze week een aantal vragen over BYOD in het onderwijs. Hij werkt aan een stuk voor Kennisnet dat al eerder artikelen plaatste over BYOD en vraagt input bij verschillende mensen. Mijn naam dook in zijn Twitterfeed op (dank voor de aanbevelingen ). Nu zit ik midden in het onderwerp ‘Bring your own device’ met een boek dat over een paar maanden uit moet komen. De vragen van Louis vormden een prima gelegenheid om eens vast te leggen hoe ik sta tegenover BYOD in het onderwijs. Niet geheel toevallig zie ik daar belangrijke raakvlakken met de campagne Open Onderwijstoegang. Simpel gezegd, scholen met een online omgeving die het installeren van gesloten webtechnologie vereist (‘slechts’ 70% van de scholen) kunnen geen BYOD-beleid voeren. Op naar de vragen en mijn antwoorden.

1. Wat is jouw definitie van BYOD?

Ik hanteer, denk ik, een erg ruime definitie. BYOD gaat mijns inziens over het gebruik van eigen devices, applicaties en diensten (denk aan online diensten als Dropbox, Evernote, Prezi etcetera) binnen een zakelijke omgeving. Het gaat om de tools die ik als professional nodig acht om mijn werk op de best mogelijke manier uit te voeren. ‘Bring your own device’ is dan niet beperkt tot smartphones, tablets, laptops en/of desktops.

2. Welke devices zijn in dat verband relevant voor het onderwijs?

Met de bovenstaande definitie in het achterhoofd zijn alle devices relevant. De vraag moet mijns inziens eerder zijn of alle devices even praktisch zijn voor leertaken. [. ..]

→ Lees verder: Geen BYOD zonder Open Onderwijstoegang

Werken met documenten op een tablet

Bij een BYOD-beleid gaat het er niet slechts om dat professionals met hun eigen apparaten aan het werk mogen, maar ook dat ze in staat om hun werk überhaupt goed te doen. Wat verwachten we dan van smartphones, tablets, laptops en desktops? En welke applicaties zijn geschikt (of ongeschikt) voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden? In dit artikel kijk ik naar het maken, bewerken, samenwerken aan en opslaan van documentbestanden. Uitgaande van de de facto standaard, Microsoft Office, heb ik verschillende applicaties voor een Androidtablet getest. Wat kan je wel en niet met deze applicaties? En maakt het nog wat uit als je, net als bij de Asus Transformer, gebruik kunt maken van een toetsenbord? Lees verder op mijn BYOD-website.

Campagne Open onderwijstoegang

De campagne Open Onderwijstoegang/ Unlocking education, for growth without limits richt zicht op het verplicht stellen van het gebruik van open standaarden bij alle online diensten van met publieke middelen gefinancierde organisaties, in het bijzonder onderwijsinstellingen. Een overzicht van eerder verschenen artikelen is op deze pagina te vinden. Wil je de petitie nog ondertekenen, dan is de mogelijk voor de originele petitie en een beperkte petitie. Internationale bezoekers kunnen de Engelstalige steunbetuiging ondertekenen. Er is nog een hoop werk te verzetten dus voel je vrij om je aan te melden bij onze online werkruimte.

Terugblik 2011, op naar 2012

De tijd van lijstjes en overzichten is weer aangebroken. Wat was het belangrijkste [vul maar in] van 2011 en wat zijn de verwachten voor [zeg maar iets anders] 2012? Helemaal zinloos is een dergelijke bespiegeling niet. De onderliggende gedachte van mijn website heb ik omschreven als (in goed Nederlands 😉 ): “Life is but a collection of fragments. The narrative is what we make of it”. Wat is het verhaal van jouw leven? Wat doe je met de mogelijkheden, kansen, uitdagingen, teleurstellingen die voorbij komen? Jim Rohn stelde dat je regelmatig in beeld moet brengen wat je een voorbijgegane periode hebt gedaan, welke lessen je daaruit kan leren en die kennis, ervaring en inzichten moet gebruiken om te investeren in je eigen toekomst. Het leven als voortdurend leer- en groeiproces. Als Jehovah’s Getuige haal ik er dan ook even Prediker 7:1 bij: “Een naam is beter dan goede olie, en de dag des doods dan de dag dat iemand geboren wordt.” Aan het eind van ons leven kan de balans worden opgemaakt. Wat heb je gedaan met jouw aangeboren en aangeleerde talenten en vaardigheden? Op welke manier heb je het leven van anderen beïnvloed en met welke motieven? Maar waarom wachten tot we dood zijn met het opmaken van de balans? Dit is mijn terugblik over het afgelopen jaar, over de fragmenten die voor mij het verhaal maken.

Geloof, gezin, gezondheid

De 3G vormen voor mij de absolute basis, de essentiële randvoorwaarden. Als deze drie aspecten van het leven niet kloppen dan is de [. ..]

→ Lees verder: Terugblik 2011, op naar 2012

Startschot boek BYOD

Wat is een van de centrale thema’s in mijn boeken, artikelen en columns? Ik schrijf voornamelijk over Linux, open source software en open standaarden, vanuit het perspectief van en voor eindgebruikers. In mijn colums probeer ik onder andere beleidsmakers en beslissers te overtuigen van het belang van open source en open standaarden. In de kern staat de overtuiging dat wij meer zeggenschap, inzicht en grip moeten hebben op de technologie die wij dagelijks gebruiken, dat wij meer vrijheid moeten hebben om te kiezen wat wij met technologie mogen en kunnen doen. Open source software en open standaarden zijn belangrijke bouwstenen om dit te realiseren. Vanuit deze kern is de stap naar Bring your own device snel gemaakt. Immers, BYOD -zoals Bring your own device wordt afgekort- geeft professionals de vrijheid te kiezen welke computertechnologie zij gebruiken voor hun werk. Academic Service geeft mij nu de ruimte een boek te schrijven over BYOD.

Het boek ‘Bring your own device. Toepassing voor werkgevers en professionals’ moet in mei 2012 in de boekhandel liggen. Het gaat de komende maanden dus even druk worden met research, interviews en het testen van devices en applicaties. Via het Bring your own device – blog doe ik verslag van het schrijfproces en wat ik onderweg tegen kom aan interessante weetjes en tips.

Fragmenten

"Fragmenten" is mijn persoonlijke website, de plek waar ik schrijf over de projecten en thema's waar ik bij betrokken ben, de boeken waar ik aan werk. In mijn leven probeer ik vast te houden aan wat in Psalmen 34:12 staat: "Wie is de man die lust heeft in het leven, die genoeg dagen liefheeft om het goede te zien?". Of het nu gaat om open ICT, digitale geletterdheid, interculturalisatie, of geloof en spiritualiteit, ik wil er mee bezig zijn om het goede te zien. Dat vereist soms, vaak wellicht, een scherp doordringen tot de kern van de zaak, een kritische beschouwing, het wegblazen van stof en slingers.