Hypeocratie

Uitgesteld

Een blanke, in een gekleurde wereld

Uitgesteld

Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT

This entry is part 1 of 8 in the series Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT

This entry is part 1 of 8 in the series Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT

Het is niet gezond als kinderen iedere dag junkfood te eten krijgen. Dat lijkt me evident maar als je een aantal afleveringen van Jamie Oliver’s School Dinners of Jamie Oliver’s Food Revolution hebt gezien, weet je inmiddels ook beter. Hij moest het idee van gezonde voeding door de strot duwen van schoolbesturen, docenten, ouders en leerlingen. Het huidige aanbod van suikerrijke, volvette snacks was toch meer dan voldoende? Betaalbaar, lekker en de leerlingen wilden ook niet anders. Voeg daar de gesponsorde frisdrankautomaten aan toe en je hoeft je niet meer af te vragen waarom kinderen op steeds jongere leeftijd last hebben van overgewicht, diabetes en gedragsstoornissen. Dat heeft helemaal niets te maken met verkeerde voeding, toch? Helaas gaat het op ICT-gebied niet veel beter in het onderwijs.

De afgelopen periode duiken heel wat klachten op over Magister. Magister is een pakket voor de schooladministratie wat zich beweegt in de richting van een elektronische leeromgeving. Het pakket heeft een belangrijk nadeel. Waar Magister in het verleden redelijk platformonafhankelijk toegankelijk was via een browser is inmiddels het gebruik van Silverlight vereist. Silverlight is een specifieke Microsoft-technologie voor rich content webomgevingen en is door Microsoft in de markt gezet als concurrent van Flash. Nu schermt het bedrijf uit Redmond ook graag met het gegeven dat Silverlight voor Windows, Mac en Linux beschikbaar is, maar dat is simpelweg [. ..]

→ Lees verder: Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT

Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT - naar de Tweede Kamer

This entry is part 2 of 8 in the series Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT

This entry is part 2 of 8 in the series Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT

Het artikel Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT roept een hoop reacties op. Prima! Het is echter niet de bedoeling het te laten bij een simpele uitbarsting, maar om even door te pakken richting de Tweede Kamer. Ik heb een eerste versie van een open brief in Google Docs geplaatst. Iedereen is vrij om commentaren en aanvullingen te geven. Waar ben ik verder naar op zoek?

Wanneer een bicycle een buycycle wordt in het onderwijs

This entry is part 3 of 8 in the series Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT

This entry is part 3 of 8 in the series Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT

Jan Willem Broekema heeft op zijn website een heldere analogie geschreven van het Magister/Silverlight-probleem. Het laat nog een keer zien hoe riskant het is om leveranciersspecifieke gratis technologie te accepteren in het onderwijs. Helaas blijkt uit sommige reacties in de discussies dat er mensen zijn die een gratis vendor-lock meer waarderen dan echte vrijheid. Totdat hun eigen vrijheid in het geding komt, zo hou ik mij maar voor (#panisch #optimist).

Educatieve e-boeken: nog een reden om opmars Silverlight tegen te houden

This entry is part 4 of 8 in the series Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT

This entry is part 4 of 8 in the series Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT

Als Magister ‘slechts’ een portaal was om te kijken welke cijfers je bij de laatste toetsen hebt gehaald, dan was het probleem van de koppeling Magister met Silverlight nog wel te overzien. Maar het blijft daar niet toe beperkt. Magister is namelijk aan het uitdijen met een elektronische leeromgeving en een omgeving voor digitaal lesmateriaal. Het gemak dient de mens. Waarom zou je als schoolorganisatie met weinig budget (en nog minder deskundigheid op dit terrein) moeilijk doen met het koppelen van Magister aan andere oplossingen? Die moet je dan ook allemaal afzonderlijk onderhouden. Maar als we hier even met een strategische blik naar kijken, dan voorzien we een (nabije) toekomst waar educatieve uitgevers leermaterialen als e-boek uitbrengen via Silverlight, met uitsluiting van 5-10% van de leerlingen en studenten.

[. ..]

→ Lees verder: Educatieve e-boeken: nog een reden om opmars Silverlight tegen te houden

Open brief buitensluiting van 5-10% van de leerlingen van online schoolomgevingen

This entry is part 5 of 8 in the series Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT

This entry is part 5 of 8 in the series Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT

Voor wie niet bij Slideshare kan: directe download

Open brief inzake buitensluiting 5 10 procent leerlingen 26092011 View more documents from janstedehouder

Petitie Weg met het overgewicht in Nederlandse onderwijs ICT

This entry is part 6 of 8 in the series Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT

This entry is part 6 of 8 in the series Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT

Wij, docenten, ouders en leerlingen die het gebruik van innovatieve, open ICT stimuleren en ondersteunen.

Overwegende dat

5-10% van de leerlingen wordt gedwongen over te stappen op Microsofttechnologie door ondoordachte ICT-investeringen in elektronische leeromgevingen en online schooladministraties. het gebruik van open standaarden is sinds 2007 verplicht voor de publieke sector. scholen geen tot onvoldoende uitvoering geven aan deze verplichting.

Constateren

dat ons onderwijsbestel is verworden tot een gesubsidieerd systeem voor het aanleren en in stand houden van exclusieve productspecifieke computervaardigheden, waardoor een bijna-monopolie van Microsofttechnologie in stand wordt gehouden. dat overheden, bedrijven en instellingen hier nog decennia later de prijs voor betalen in de vorm van hoge licentiekosten, beperkte flexibiliteit en verlies aan innovatiekracht.

Verzoeken de minister van Onderwijs en de Tweede Kamer

met vier concrete maatregelen (zie ook open brief) een einde te maken aan de prijsdumping van gesloten software in het onderwijs, het aanleren van productonafhankelijke vaardigheden verplicht te stellen en door het verplichte gebruik van open standaarden een eind te maken aan de dwang om specifieke technologie aan te moeten schaffen. De gevraagde maatregelen zijn:

1. het aanscherpen van het actieplan Nederland Open in Verbinding door het gebruik van open standaarden door alle met publieke middelen gefinancierde [. ..]

→ Lees verder: Petitie Weg met het overgewicht in Nederlandse onderwijs ICT

Open standaarden in het onderwijs: vragen en antwoorden

This entry is part 7 of 8 in the series Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT

This entry is part 7 of 8 in the series Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT

Sinds het schrijven en publiceren van de column Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT is het een beetje een gekkenhuis in huize Stedehouder. Ik denk niet dat een van mijn eerdere columns op zo’n brede positieve respons heeft kunnen rekenen. Het is duidelijk dat het onderwerp een goede snaar raakt. Na de column volgden de open brief aan de Tweede Kamer en de petitie Weg met het overgewicht in Nederlandse onderwijs ICT. Links en rechts zijn mij ook vragen gesteld en is er kritiek geleverd op een of meerdere onderdelen van de open brief en de petitie. Vandaar maar even een apart artikel vragen en antwoorden.

Wat is jouw bedoeling met dit alles?

Eerlijk gezegd, bij het schrijven de column stond mij nog geen omvattend plan voor ogen. Als open source enthousiasteling heb ik met lede ogen gezien wat de Algemene Rekenkamer heeft opgeleverd met haar rapport over open standaarden en open source software in Nederland en vraag ik me af wat er na het stopzetten van Nederland Open in Verbinding (eind van dit jaar) nog van ‘open’ in Nederland terecht moet komen. Het verhaal over Magister en Silverlight is tekenend voor het werk dat nog verzet moet worden en wat de consequenties zijn als we daar geen aandacht aan schenken.

Na de respons op de column ben ik meegegaan in de flow, wat resulteerde in de open [. ..]

→ Lees verder: Open standaarden in het onderwijs: vragen en antwoorden

Petitie Weg met het overgewicht in Nederlandse onderwijs ICT - variant

This entry is part 8 of 8 in the series Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT

This entry is part 8 of 8 in the series Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT

De petitie loopt lekker en de steun ervoor groeit, maar het is inmiddels ook duidelijk dat er bezwaren bestaan tegen de punten drie en vier uit de petitie. In een afzonderlijk artikel wil ik nog wel een keer proberen toe te lichten waarom deze punten wel belangrijk zijn voor de systeemverandering, maar aan de andere kant wil de bezwaren niet zomaar opzij schuiven. Het aanpassen van de oorspronkelijke petitie kan niet meer, maar ik kan wel een variant aanbieden met alleen de eerste twee punten. In het verhaal dat later dit jaar naar Den Haag gaat worden beide petities met hun ondertekeningen aangeboden.

[. ..]

→ Lees verder: Petitie Weg met het overgewicht in Nederlandse onderwijs ICT – variant

Fragmenten

"Fragmenten" is mijn persoonlijke website, de plek waar ik schrijf over de projecten en thema's waar ik bij betrokken ben, de boeken waar ik aan werk. In mijn leven probeer ik vast te houden aan wat in Psalmen 34:12 staat: "Wie is de man die lust heeft in het leven, die genoeg dagen liefheeft om het goede te zien?". Of het nu gaat om open ICT, digitale geletterdheid, interculturalisatie, of geloof en spiritualiteit, ik wil er mee bezig zijn om het goede te zien. Dat vereist soms, vaak wellicht, een scherp doordringen tot de kern van de zaak, een kritische beschouwing, het wegblazen van stof en slingers.